คำย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เกร็ดความรู้

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

เกร็ดความรู้พื้นฐาน คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับใช้ในโรงพยาบาล ที่ใช้ในการบันทึกทั่วไป คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

Home / CAMPUS / คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

เกร็ดความรู้พื้นฐาน คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับใช้ในโรงพยาบาล โดยมีทั้ง คำย่อที่ใช้ในการบันทึกทั่วไป คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และ คำศัพท์ เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ จะได้ทราบความหมายในเบื้องต้น

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล

ER ย่อมาจาก EMERGENCY ROOM ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
OR ย่อมาจาก OPERATING ROOM ห้องผ่าตัด
LR ย่อมาจาก LABOR ROOM ห้องคลอด
OPD ย่อมาจาก OUTPATIENT DEPARTMENT แผนกผู้ป่วยนอก
MED ย่อมาจาก MEDICINE อายุรกรรม (การรักษาด้วยยา)
PED ย่อมาจาก PEDIATRIC กุมารเวชกรรม (การรักษาโดยเฉพาะเด็ก)
SUR ย่อมาจาก SURGICAL ศัลยกรรม (การรักด้วยการผ่าตัด)
ORTHO ย่อมาจาก ORTHOPEDIC ศัลยกรรมกระดูก (การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด)
OB-GYN ย่อมาจาก OBSTRETIC GYNECOLOGY สูติ-นรีเวชกรรม (การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์)
ANC ย่อมาจาก Ante natal care การดูแลก่อนคลอด
IPD ย่อมาจาก INPATIENT DEPARTMENT แผนกรักษาผู้ป่วยใน
PT ย่อมาจาก PHYSICAL THERAPY แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู
LAB ย่อมาจาก LABORATORY แผนกห้องปฏิบัติการ

คำย่อภาษาอังกฤษ ใช้ในการบันทึกทั่วไป เกี่ยวกับวงการแพทย์ โรงพยาบาล

A blank life insurance application and a stethoscope

CC ย่อมาจาก Chief Complaint ประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล
PI ย่อมาจาก Present illness ประวัติปัจจุบัน
PH ย่อมาจาก Past history ประวัติอดีต
FH ย่อมาจาก Family history โรคทางกรรมพันธุ์ หรือการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
PMH ย่อมาจาก Past medical history ประวัติอดีตของการรักษา, รายละเอียดการแพทย์,การผ่าตัดในอดีต หรือการเจ็บป่วยในอดีตที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน

U/D ย่อมาจาก Underlying disease โรคประจำตัว
PE ย่อมาจาก Physical Examination การตรวจร่างกาย
BP ย่อมาจาก Blood Pressure ความดันโลหิต
PR ย่อมาจาก Pulse Rate อัตราชีพจร
RR ย่อมาจาก Respiratory Rate อัตราการหายใจ
T ย่อมาจาก Temperature อุณหภูมิ
BW ย่อมาจาก Body Weight น้ำหนัก

HT ย่อมาจาก Height ส่วนสูง
GA ย่อมาจาก General Appearance ลักษณะภายนอกทั่วไป
HEENT ย่อมาจาก Head Ear Eye Nose Throat ศรีษะ หู ตา จมูก คอ
Abd ย่อมาจาก Abdomen ช่องท้อง
Ext ย่อมาจาก Extremity ระยางค์(แขน ขา)

IMP ย่อมาจาก Impression การวินิจฉัยแรกรับ
Dx ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค
Ddx ย่อมาจาก Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค
Rx,Px ย่อมาจาก Medical Prescribtion เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้
Tx ย่อมาจาก Treatment การรักษา
SH ย่อมาจาก Social history ภาวะสังคมผู้ป่วย, อาชีพ, ความรับผิดชอบของงานหรือลักษณะ
IVF ย่อมาจาก Intravenous Fluid สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
V/S ย่อมาจาก Vital sign สัญญาณชีพ
I/O ย่อมาจาก Intake/Outtake ปริมาณน้ำเข้าออกในแต่ละวัน
N/S ย่อมาจาก Neurosign สัญญาณชีพทางระบบประสาท

GCS ย่อมาจาก Glas glow coma score คะแนนการประเมินการตอบสนองทางระบบประสาท
AWS ย่อมาจาก Alcohol Withdrawal score การประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์
ROS ย่อมาจาก Review of system คือการเจ็บป่วยและสุขภาพทั่วไป ไล่ถามตามระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบทั่วไป ระบบผิวหนัง ระบบไหลเวียนโลหิต ฯลฯ

HPI ย่อมาจาก History of present illness ประวัติปัจจุบันในเรื่องอาการ, ปัญหา

คำศัพท์ เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์

Oropharyngeal airway (mouth gag), (airway)= อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ
Suction (ซักชั่น) = เครื่องดูดเสมหะ
Stethoscope (สเต็ทโตสโคป) = หูฟัง
Blood pressure (BP.) (บลัดเพรสเชอร์)= ความดันโลหิต
Splint (สปลิ๊น) = การดาม
Stop bleed (สต็อปบลีด) = ห้ามเลือด
Gluco-meter (กลูโคมิเตอร์) = เครื่องวัดค่าน้ำตาลในกระแสเลือด
Elastic Bandage (EB.) (อิลาสติคแบนเดก) = ผ้าพันชนิดยืด
Defibrillator (ดีฟิบบริลเลเตอร์)= เครื่องกระตุกหัวใจ
Pulse Oxymeter = เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของ O2 ในกระแสเลือด
Treatment (ทรีทเม้น)= การรักษา
Diagnosis (ไดแอ็กโนซีส)= การวินิจฉัย
Vital sign (ไวทอลไซน์) = สัญญาณชีพ
Temperature (เทมเพอเรเจอร์) = อุณหภูมิ
Pulse (พัลส์)= ชีพจร
Respiration (เรสไปเรชั่น)= การหายใจ
Blood pressure (บลัดเพรสเชอร์) = ความดันโลหิต
Observe (ออบเสริฟ)= สังเกตอาการ
Tepid sponge (เทปปิดสปั้น)= เช็ดตัวลดไข้
Transfer (ทรานสเฟอร์) = การย้ายผู้ป่วย
Discharge (ดีสชาร์จ)= การจำหน่ายผู้ป่วย
Sphygmomanometer (สฟิกโมมาโนมิเตอร์) = เครื่องวัดความดันโลหิต
Needle (นีดเดิล)= เข็ม
Syringe (ไซริง)= กระบอกฉีดยา
Intravenous Fluid (IV.Fluid) = สารน้ำ (น้ำเกลือ)
Medicut (เม็ดดิขัด)= เข็มแทงน้ำเกลือ
I.V. set = ชุดให้สารน้ำ
Extension (เอ็กซ์เทรนชั่น)= สายต่อชุดให้น้ำเกลือ


3-way (ทรีเวย์) = ข้อต่อ 3 ทาง
Tourniguet (ทูนิเก้)= สายยางรัดแขน
Gauze (ก็อซ) = ผ้าก๊อซ
Dressing (เดรสซิ่ง)= การทำแผล
Top gause (ท็อปก็อซ) = ผ้าก๊อซหุ้มสำลี (ใช้พันแผลขนาดใหญ่)
Micropore (ไมโครปอร์) = พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดกระดาษ
Transpore (ทรานสปอร์) = พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดพลาสติก
Ambubag (แอมบูแบ็ก) = ลูกยางบีบช่วยการหายใจ
Abnormal (แอบนอร์มอล)= ผิดปกติ
Abrotion (อะบรอชั่น)= การแท้ง
Artary (อาร์เทอร์รีย์)= เส้นเลือดแดง
Vein (เวน)= เส้นเลือดดำ
B.P. drop (บี.พี.ดร็อป) = ความดันเลือดต่ำ
Brain (เบรน) = สมอง
Chills (ชิลส์) = หนาวสั่นจากไข้สูง
Coma (โคม่า) = ภาวะหมดสติ ไม่รู้สึกตัว
Complication (คอมพลิเคชั่น) = โรคแทรกซ้อน
Cyanosis (ไซยาโนซีส) = อาการเขียวจากการขาดออกซิเจน
Secretion (ซิครีชั่น) = สารคัดหลั่ง
Edema (อิดีม่า)= บวม
Electrodiogram (EKG) = เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Expire (เอ็กซ์ปาย) = หมดอายุ
Infection (อินเฟคชั่น)= การติดเชื้อ
Jerk (เจิ๊ก)= เคาะเข่า
Nausea (นอร์เซีย) = คลื่นไส้
Nipple (นิปเปิล)= หัวนม
Pain (เพน)= ความปวด
Pale (เพล)= ซีด
Paralysis (Paralite) (พาราไลซีส) = อัมพาต
Rupture (รัปเจอร์)= การแตก

Sick = ป่วย
Side effect (ไซด์เอฟเฟค) = ผลข้างเคียง
Sputum (สปูตุ้ม)= เสมหะ
Stat (สแตท) = ทันที
Stomach (สโตมัส)= กระเพาะอาหาร
Stress (สเตรส) = เครียด
Therapy (เทอราปี้) = การรักษา
Unconscious (อันคอนเชียส) = ไม่รู้สึกตัว
Urine (ยูรีน) = ปัสสาวะ
Urine analysis (ยูรีนอะนาไลซีส)= การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ
Vomit = อาเจียน
Wound (วูน) = แผล
Weight = น้ำหนัก
Weak (วี๊ค)= อ่อนเพลีย
Surgery (เซอ-เจอ-รี่) = ศัลยกรรม
Medication (เหม็ด-ดิ-เด-ชั่น)= อายุรกรรม
Pediatric (พี-เดรีย-ตริก) = กุมารเวชกรรม
Obstetric (อ๊อบ-สเต-ตริก)= สูติกรรม
Gynecology (ไก-เนค-โค-โล-จี้)= นรีเวชกรรม
Orthopedic (ออ-โถ-ปี-ดิก)= กระดูกและข้อ
Hemodialysis (ฮี-โม-ได-อะ-ไล-ซิส)= ห้องล้างไต
Physical therapy (ฟิส-สิ-เคิล-เทอ-รา-ปี่)= แผนกกายภาพบำบัด
Phamacy (ฟา-มา-ซี) = ห้องจ่ายยา
Intensive care unit (I.C.U) = แผนกผู้ป่วยหนัก
Operating room (O.R) = ห้องผ่าตัด

บทความแนะนำ