ภาษาอังกฤษ วันสำคัญ วันสำคัญของไทย วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันหยุด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วันหยุด เทศกาล วันสำคัญทางศาสนา ประเพณีต่างๆ

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมวด วันสำคัญทางศาสนา เทศกาล วันหยุดต่างๆ วันสำคัญในไทย

Home / CAMPUS / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วันหยุด เทศกาล วันสำคัญทางศาสนา ประเพณีต่างๆ

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมวด วันสำคัญทางศาสนา เทศกาล วันหยุดต่างๆ วันสำคัญในไทย นอกจากชื่อเรียกภาษาไทยแล้ว ในภาษาอังกฤษต้องเขียนและมีชื่อเรียกอย่างไร

45 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วันหยุด เทศกาล วันสำคัญ

วันสำคัญทางศาสนา คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 • Asalahabuja day = วันอาสาฬหบูชา
 • Royal Ploughing Ceremony Day = วันพืชมงคล
 • Buddhist lent day = วันเข้าพรรษา
 • End of Buddhist lent day = วันออกพรรษา
 • Makha Bucha day = วันมาฆบูชา
 • Visakha Puja Day = วันวิสาขบูชา
 • วันหยุดทางศาสนา Religious holidays
 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา Important Buddhist Day

เทศกาลต่างๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 • New Year Festival = เทศกาลปีใหม่
 • New Year’s Day = วันขึ้นปีใหม่
 • Vegetarian Festival = งานเทศกาลกินเจ
 • New Year’s Eve = วันสิ้นปี
 • Christmas Day = วันคริสต์มาส
 • Chinese New Year’s Day = วันตรุษจีน หรือปีใหม่จีน
 • Thanksgiving Day = วันขอบคุณพระเจ้า (แธงค์ส กิฟวิง เดย์)
 • Holidays วันหยุด
 • Festivals เทศกาล
 • Vacations วันหยุดพักผ่อน
 • Leave การลา (ลาหยุด ลางาน)
 • Substitution for New year’s Eve = วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเพณีต่างๆ

 • Candle Festival = งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
 • Festival of Floral Offerings = งานประเพณีตักบาตรดอกไม้
 • Loy Krathong = งานประเพณีลอยกระทง
 • Candle Festival = เผาเทียนเล่นไฟ
 • Phi Ta Khon Festival = งานเทศกาลผีตาโขน
 • Rocket Festival = งานประเพณีบุญบั้งไฟ
 • Songkarn Festival = วันสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์

วันสำคัญในไทยต่างๆ

 • Constitution Day = วันรัฐธรรมนูญ
 • Mahidol Day = วันมหิดล
 • National Labour Day = วันแรงงานแห่งชาติ
 • Chulalongkorn Day = วันปิยมหาราช
 • Coronation Day = วันฉัตรมงคล
 • National Children’s Day = วันเด็กแห่งชาติ
 • National Teacher’s Day = วันครูแห่งชาติ
 • Mother’s Day = วันแม่แห่ชาติ
 • Father’s Day = วันพ่อแห่งชาติ
 • Chinese Midyear Remembrance Ceremony Day = วันสารทจีน
 • Chinese Lunar Day = วันไหว้พระจันทร์
 • Veterans’ Day = วันทหารผ่านศึก (เวท เทอ เรินส์ เดย์)
 • World No Tobacco Day = วันงดสูบบุหรี่โลก (เวิร์ลด โน โทแบคโค เดย์)
 • National Artist Day = วันศิลปินแห่งชาติ
 • International Women’s Day = วันสตรีสากล (อินเทอร์เนเชินแนล วีเมนส์ เดย์)
 • National Scout Day = วันลูกเสือแห่งชาติDay of the National Police = วันตำรวจแห่งชาติNational Sport’s Day = วันกีฬาแห่งชาติ
 • Thai Environment Day = วันสิ่งแวดล้อมไทย
 • Nation Wildlife Protection Day = วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

ที่มา: dek-eng, campus-star