ขอพรการงาน ขอพรสุขภาพ วัดสักใหญ่

ขอพรสุขภาพ พลิกฟื้นการค้า ลืมตาอ้าปากได้ ณ วัดสักใหญ่ บางกรวย

วัดสักใหญ่ เหมาะแก่ขอพรเรื่องการงาน การค้าขาย คนที่ทำธุรกิจล้มเหลว ให้มาขอพรพึ่งพระรัตนตรัยจากที่แห่งนี้ ด้วยการนั่งสมาธิ สวดมนต์ขอพรจากหลวงพ่อใหญ่องค์พระประธานในอุโบสถนี้

Home / นนทบุรี / ขอพรสุขภาพ พลิกฟื้นการค้า ลืมตาอ้าปากได้ ณ วัดสักใหญ่ บางกรวย

วัดสักใหญ่

วัดสักใหญ่ เหมาะแก่ขอพรเรื่องการงาน การค้าขาย คนที่ทำธุรกิจล้มเหลว ให้มาขอพรพึ่งพระรัตนตรัยจากที่แห่งนี้ ด้วยการนั่งสมาธิ สวดมนต์ขอพรจากหลวงพ่อใหญ่องค์พระประธานในอุโบสถนี้ ขอตั้งหลักตั้งชัยใหม่ให้กับชีวิต เนื่องจากวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อน เดิมเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมคลองสักใหญ่ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ถูกทิ้งร้างในเหตุการณ์เสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 ชาวบ้านและพระสงฆ์ถูกเกณฑ์ต้อนไปด้วย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2317 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงนำทัพกลับมาจากหัวเมืองทางเหนือคือเชียงใหม่แล้วก็มาพักทัพบริเวณวัดสักใหญ่และได้อัญเชิญ “องค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสุโขทัย” มาด้วยแล้วทรงทอดพระเนตรเห็นว่าวัดสักใหญ่เป็นวัดร้างก็ทรงโปรดฯ ให้บูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงให้ประดิษฐานองค์หลวงพ่อสุโขทัยที่วัดสักใหญ่แห่งนี้ ทำให้วัดกลับมารุ่งเรือง ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกที่งามยิ่งเปี่ยมด้วยพุทธานุภาพ จนมีคำขวัญที่กล่าวต่อกันมาว่า

วัดสักใหญ่

หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ภาพพุทธประวัติล้ำค่า อุทยานปลาน่าชม เดินทางสวนผลไม้ และไม้ดอกงามตา” 

เทคนิคมูขอพร ณ วัดสักใหญ่

จุดแรกที่ต้องมาขอพรกันก่อน คือ พญานาคทั้งสอง บริเวณบันไดโบสถ์ ด้วยพญานาค ถือเป็นองค์ธรรมบาลพระพุทธศาสนา พญานาคคู่ขวา คือ ” พลังชีวิต ” ส่วนพญานาคคู่ซ้าย คือความมายของ “ค้าขายดี” อ.โอเล่ ได้แนะนำว่า ก่อนเข้าไปกราบพระประธานในอุโบสถนั้น ผู้คนนิยมนำไข่ต้ม 9 ใบมาถวายพญานาค จากนั้นให้สรงน้ำพญานาคหน้าทางขึ้นก่อนเข้าไปไหว้พระในอุโบสถ โดยเริ่มรดน้ำจากดวงตาไล่ยาวไปตามลำตัวพญานาคทั้ง 2 แล้วจึงค่อยเข้าไปกราบพระประธาน

คาถาบูชาปู่นิลกาฬ

( ตั้งนะโม 3 จบ )
อะมุหะ กะสุภุ นะยะคะ
มะอะอุ นะโมพุทธายะ นาคานีระปาละ กัณหาโคตะมะ
ราเชนะ ลาโภ ลาภะ โภคา โภคะ นะมามิหัง ประสิทธิมัง อะหังวันทา

ข้าพเจ้าบูชาซึ่งนาคราชเจ้าทั้ง 9 ตระกูล ด้วยศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า
ขอความสำเร็จยังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในการที่ทำอยู่
ด้วยการบูชาต่อพญานิชปาลนาคราชผู้เป็นนาคราชแห่งเชื้อสายกัณหาโคตมะ
ขอท่านปู่จงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภโภคทรัพย์เงินทอง ด้วยเถิด

หลวงพ่อใหญ่

จุดที่สอง นั่งสมาธิ สวดมนต์ขอพรจาก หลวงพ่อใหญ่ องค์พระประธานในอุโบสถนี้ ขอตั้งหลักตั้งชัยใหม่ให้กับชีวิต เหมาะแก่ขอพรเรื่องการงาน การค้าขาย คนที่ทำธุรกิจล้มเหลว ให้ตั้งสมาธิ สวดมนต์ต่อองค์หลวงพ่อใหญ่พระประธาน ขอพรดังตั้งใจ

พระอุ้มบาตร

จุดที่สาม นอกจากหลวงพ่อใหญ่อันเป็นองค์พระธานในโบสถ์แล้ว พระอุ้มบาตร หน้าโบสถ์ ก็เป็นอีกจุดที่ควรแก่การสักการะขอพรให้กินดีอยู่ดี ขอโชคขอลาภ เนื่องจากพระอุ้มบาตรไม่เคยกลับวัดด้วยบาตรเปล่า เมื่อพระออกบิณฑบาตรก็จะมีข้าว มีน้ำ มีภัตตาหารกลับวัดเสมอนั่นเอง ถือเป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งจุดในการขอโชค

หลวงพ่อสุโขทัย

จุดที่สี่ ขอพรสุขภาพจาก หลวงพ่อสุโขทัย

หลวงพ่อสุโขทัยถูกสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทแผ่นดินสุโขทัย ตัวพระพุทธรูปมีขนาดไม่ใหญ่มากมีหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว ส่วนสูง 42 นิ้ว ศิลปะสุโขทัยนั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย พุทธลักษณะดูอ่อนช้อยหรือเรียกว่าหน้านางหรือเทวดา ส่วนรัศมีพระเกศเป็นเปลวเพลิง ด้วยเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ จึงเป็นที่นับถือของชาวบ้านย่านนี้และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

ของไหว้หลวงพ่อสุโขทัย

  • ผลไม้มงคล 9 อย่าง เช่น กล้วย อ้อย มะพร้าว ฯลฯ
  • ไข่ต้ม
  • ขนมจีน (เนื่องจากเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง มีความหมายดี เป็นอาหารมงคลของชาวมอญซึ่งอาศัยอยู่มากในย่านวัดนี้)

คาถาบูชาหลวงพ่อสุโขทัย

(ตั้งนะโม 3 จบ)
นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ
นะโมสังฆัสสะ นะมามิหัง

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยทำมา หากข้าพเจ้ามีโรคภัยไข้เจ็บอันใดติดตัวมา
ขอให้หายเจ็บหายไข้ ปลอดภัย กลับมาแข็งแรงในเร็ววัน

เมื่อไหว้เสร็จก็ลาอาหารทิพย์กลับไปบริโภคได้ และอย่าลืม นำน้ำมนต์ ซึ่งภายในอ่างน้ำมนต์เป็นน้ำมนต์อายุ 100 ปีผสมผสานวนอยู่ภายในอ่าง มีการประกอบพิธีสวดมนต์ซ้ำไปซ้ำมาทำให้ก่อเกิดพุทธคุณในอ่างน้ำมนต์ เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งควรแก่การนำไปบูชา ประพรมร่างกาย

วัดสักใหญ่

เคล็ดไม่ลับ : ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี ควรแก่การมาสักการะกราบขอพรสุขภาพกับหลวงพ่อสุโขทัย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

เพียงทำตาม 4 ขั้นตอนนี้ ความเป็นสิริมงคลจะอยู่กับตัวผู้กราบไหว้ และเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ผู้ที่อธิษฐานเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ใส่บาตรออนไลน์

MTHAI บริการใส่บาตรออนไลน์ครั้งถัดไป นำโดย อ.ธนพงศ์ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 6 ณ วัดสักใหญ่ บางกรวย

สนใจบริการใส่บาตรออนไลน์

กดลิงก์ที่เฟซบุ๊ก MThai
https://m.me/18079440675

ที่ตั้ง : เลขที่ 104 หมู่ที่ 9 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Google Maps : https://goo.gl/maps/sTergK2VBVrEWwiJ6
เวลาเปิด – ปิด : 08.00 น. – 18.00 น.

ภาพโดย SUTEE

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

MThai เปิดบริการใส่บาตรออนไลน์ (ทุกวันพระ)

MThai ใส่บาตรออนไลน์ วัดบางไผ่ วันที่ 27 เมษายน 2566

เมนู ใส่บาตรตามวันเกิด เสริมดวงชะตาแถมทริคเด็ดที่ห้ามพลาด