ขอพรความรัก ท้าวเวสสุวรรณ วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ

ขอพรความรัก โชคลาภ การงาน การเงิน หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ

หนึ่งในจุดมูย่าน นครปฐม ที่หากอยากขออะไรก็สมหวัง สมความปรารถนา แนะนำเลยค่ะ เช็กอินที่นี่ มากราบขอพรหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระกัน

Home / นครปฐม / ขอพรความรัก โชคลาภ การงาน การเงิน หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ

หนึ่งในจุดมูย่าน นครปฐม ที่หากอยากขออะไรก็สมหวัง สมความปรารถนา แนะนำเลยค่ะ เช็กอินที่นี่ มากราบขอพรหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระกัน

วัดกลางบางพระ จ. นครปฐม

วัดกลางบางพระ

วัดกลางบางพระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๖ สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ชื่อวัดมีต้นกำเนิดมาจากสร้างขึ้นที่บริเวณพระพุทธปฏิมากรจมน้ำ อยู่ตรงกลางระหว่างวัดบางพระกับวัดศรีมหาโพธิ์ จึงเป็นที่มาของชื่อวัด ซึ่งภายในวัดประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ทั้งหลวงพ่อก้าวหน้า หลวงพ่อสมใจนึก หลวงพ่อสมหวัง รวมไปถึงท้าวเวสสุวรรณ ฯลฯ

อุโบสถ
หน้าบัน
หลวงพ่อสมหวัง

หลวงพ่อสมหวัง

หลวงพ่อสมหวัง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐปูนปั้น ประดับด้วยกระเบื้องสีน้ำตาล มีหน้าตักขนาดความกว้าง ๑๕ เมตร ๓๙ เซนติเมตร มีความสูงขนาด ๓๐ เมตร ๓๙ เซนติเมตร เมื่อดำเนินการสร้างเสร็จ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าองค์ประธานบนหอสวดมนต์ บรรจุไว้ด้านในองค์หลวงพ่อสมหวัง พร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบไหว้ขอพร และได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๗ ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๕ ปีชวด โดยพระเกจิอาจารย์และพระคณาจารย์ ผู้ทรงวิทยาคมจากทั่วประเทศ มาทำการพุทธาภิเษกพร้อมบรรจุแผ่นชนวนมงคลเป็นจำนวนมากลงในพระอุระขององค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสมหวังอีกด้วย

แต่เดิมชาวบ้านเรียกหลวงพ่อสมหวังว่า หลวงพ่อใหญ่ หากแต่เมื่อมากราบไหว้ขอพร หรือ บนบานศาลกล่าวแล้วก็สมหวัง สมปรารถนากันแทบทุกราย จึงกลับมาแก้บนกันอย่างคึกคัก จึงเป็นที่มาขอชื่อใหม่ว่า “หลวงพ่อสมหวัง” นั่นเอง

หลวงพ่อสมหวัง

ด้านหน้าขององค์ใหญ่ มีองค์จำลองของหลวงพ่อสมหวัง ให้ประชาชนกราบสักการะบูชา ปิดทองและขอพร พร้อมกันนี้ ยังมีแผ่นดวง “ ยันต์มหาพิชัยสงคราม ” (ยันต์พลิกชีวิต) พร้อมจารึกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ให้เหล่าสาธุชนได้เขียนบรรจุฝากดวงกับองค์หลวงพ่อสมหวัง(ช่องด้านหน้าที่ฐานองค์ใหญ่) เพื่อความเป็นสิริมงคล แก้ปีชง แคล้วคลาดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุขของตนเองและครอบครัว

หลวงพ่อสมหวัง

เทคนิคและขั้นตอนการไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวัง

สิ่งของที่ต้องเตรียมมาไหว้หลวงพ่อสมหวัง : สมหวัง (แห้ว) ปอกเปลือก

คาถาบูชาหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ

(ตั้งนะโม ๓ จบ )

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา มะเหสักขายะ
เทวะตายะ อะภิปาลิตัง อิทธิปาฏิหาริกัง
พุทธะมัชฌิมาราเม สมิชฌิตาสะพุทธะปฏิมัง ปูเชมิหัง
ยาวชีวัญจะ สุกัมมิโก สุขะปัตถิตายะ

คาถาหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ

(ตั้งนะโม ๓ จบ )

อิติสุคโต สะมิชฌิตาสะพุทโธ นะโมพุทธายะ
หลวงพ่อสมหวัง สมดังปรารถนา เงินทองไหลมา
นะชาลีติ กิจการก้าวหน้า แคล้วคลาดปลอดภัย
ค้าขายร่ำรวย เฮงตลอดปี ดีตลอดไป

ให้นำดอกไม้ธูปเทียน และสมหวัง (แห้ว) ปอกเปลือก เข้าไปกราบไหว้ตรงแท่นกลางลานที่เรียกกันว่า “หัวใจหลวงพ่อสมหวัง” เมื่อขอพรเรียบร้อย นำเครื่องดอกไม้ธูปเทียนขึ้นถวายองค์หลวงพ่อสมหวัง ปิดทองที่มือองค์หลวงพ่อสมหวัง จากนั้นลาสมหวังที่ไหว้นำกลับมารับประทานเพื่อเป็นสิริมงคล

จุดขอพร (บริเวณองค์พระ) หลวงพ่อสมหวัง

ข้าพเจ้า………ชื่อ…นามสกุล…เป็นผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย ต่อหลวงพ่อสมหวัง และเทวาอารักษ์ ผู้สถิตอยู่ ณ พุทธสถานนี้
ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะขอพรหลวงพ่อสมหวัง ดังต่อไปนี้
๑. ………
๒. ………
๓. ………
ขอให้หลวงพ่อสมหวังและเทวาอารักษ์ ผู้สถิตอยู่ ณ พุทธสถานแห่งนี้ จงดลจิตดลใจของข้าพเจ้า ได้สร้างแต่กรรมดี สร้างบารมีของคนให้พ้นภัยพาล มีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ มงคลดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า กิจการก้าวหน้า แคล้วคลาดปลอดภัย ค้าขายร่ำรวย ความเจ็บขออย่าได้ ความไข้ขออย่ามี จะทำกิจใด ขอให้สำเร็จสมหวังทุก ๆ ประการเทอญ
เสร็จแล้วนำมือขวาไปแตะที่พระหัตถ์ของหลวงพ่อสมหวัง พร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุ ๓ ครั้ง
(เมื่ออธิษฐานขอพรจบ ให้ไปอธิษฐานรับพรที่จุดรับพรด้านล่าง เพื่อความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา)

หลวงพ่อสมหวัง

จุดรับพร (ข้างล่างบริเวณด้านหน้าองค์พระ) หลวงพ่อสมหวัง

นั่งคุกเข่า (กราบ ๓ ครั้ง) ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน

พรใดอันประเสริฐ ที่หลวงพ่อสมหวัง และเทวาอารักษ์ที่ปกปักรักษาพุทธสถานแห่งนี้
ได้ประสิทธิ์ประสาทพรให้ ข้าพเจ้าขอน้อมรับพรอันประเสริฐนั้น
จงสำเร็จเกิดมี สมหวังแก่ข้าพเจ้าในการครั้งนี้เทอญ
(กราบ ๓ ครั้ง)

วิธีแก้บนหลวงพ่อสมหวัง

หากขอพร บนบานเรื่องความรัก ครอบครัว หากสำเร็จก็มักจะมาแก้บนด้วยหัวหมู หากขอพรเรื่องการงาน ธุรกิจ โชคลาภและเงินทอง เมื่อสมหวังก็จะนำไข่ไก่มาถวายเป็นจำนวนมาก

หลวงพ่อสมใจนึก
วิหาร
หลวงพ่อก้าวหน้า
หลวงพ่อก้าวหน้า
ระเบียงคด
ระเบียงคด
ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณ

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีจุดมูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย ทั้งเจดีย์พระเกศจุฬามณี ,หลวงพ่อก้าวหน้า, หลวงพ่อสมใจนึก,สรีรสังขารหลวงพ่อพุฒ สุนทโร อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ, ท้าวเวสสุวรรณ, พญาครุฑ,พระราหู เป็นต้น

ภาพโดย MTHAI TEAM

ที่อยู่ : 86 หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Google map : https://maps.app.goo.gl/BFQUH26ZZeontBer5
เวลาทำการ : 08.00 น. – 20.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มูความรัก ขอพร พระตรีมูรติ ให้ถูกองค์ต้องไหว้ที่ไหน
ไหว้ให้ได้แฟน ขั้นตอนขอพรความรัก พระตรีมูรติ
ขอพรความรักที่ไหน ให้มีคู่เสียที 5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ ที่จะช่วยให้คุณสมหวัง