ขอพรการเงิน ท้าวเวสสุวรรณ ปู่ฤาษี พระราหู วัดสุทธาราม

ทริกขอพรการเงิน ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทธาราม คลองสาน กทม.

วัดสุทธาราม เป็นที่รู้จักกันดีด้วยเป็นที่ประดิษฐานองค์ “ท้าวเวสสุวรรณ” ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 เมตร ที่ขอพรได้ถึง 4 ทุ่มของทุกวัน

Home / กรุงเทพมหานครฯ / ทริกขอพรการเงิน ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทธาราม คลองสาน กทม.

วัดสุทธาราม คลองสาน กทม.

วัดสุทธาราม

วัดสุทธารามเป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2411 ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างอาคารเสนาสนะได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ พระวิหารและพระอุโบสถหันหน้าสู่คลองบางไส้ไก่ คือหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นที่รู้จักกันดีด้วยเป็นที่ประดิษฐานองค์ “ท้าวเวสสุวรรณ” ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 เมตร ผู้คนมักไปกราบไหว้ขอพรการเงิน การงาน ลาภยศ แคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นสักการะหลวงพ่อฉิม พระประธานในอุโบสถ เพิ่มมงคลชีวิต กราบขอพรจาก ปู่ฤาษี 108 ตน และขอโชคลาภจากไอ้ไข่ก่อนกลับ

หลวงพ่อฉิม

พระคาถาบูชาพระธาตุและบูชาหลวงพ่อฉิม

อิมินา สักกาเรนะ สุทธารามัสสะ วิหาเร
ปติฏฐะสารีริกธาตุง พุทธะรูปัง ปูเชมิ
อิมัสสานุภาเวนะ มะหาเตโช เจวะ มหลาโภจะ
มหาปัญโญจะ สะทา โสตถิ ภะวันตุ เมฯ

วัดสุทธาราม
ขอพรการเงิน

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ภายในวัดประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ 2 องค์ ได้แก่ องค์เล็กซึ่งเททองเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2530 เมื่อประชาชนเข้ามาทำบุญที่วัดอย่างต่อเนื่อง เงินส่วนหนึ่งได้นำมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ด้อยโอกาส และเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ จากนั้นเงินทำบุญส่วนที่เหลือจึงนำมาใช้ในการจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ สูงกว่า 8 เมตรขึ้นมา

ท้าวเวสสุวรรณ

ทริกขอพรท้าวเวสสุวรรณ

  1. เขียนชื่อ – นามสกุล ของเรา และครอบครัว ลงในเทียนแดง 2 เล่มจากนั้นนำไปจุดเทียน เพื่อเป็นการขอพร
  2. จุดธูปเทียน สวดบทบูชาท้าวเวสสุวรรณ ตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วอธิษฐานขอพร
  3. ถวายเครื่องเซ่นไหว้
  4. นำกระเป๋าสตางค์ ไปวนขวาที่รอบกระบองขององค์ท้าวเวสสุวรรณ 9 รอบ
  5. ขอพรให้ทำมาหากินร่ำรวย มีเงินมีทองไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ใบนี้ตลอดไป
ขอพรการเงิน
ฤาษี
ปู่ฤาษี 108 องค์

ปู่ฤาษี 108 ตน

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบราณวัตถุมากมายหลายชิ้นแต่ได้ถูกโจรกรรมไป ที่หลงเหลืออยู่ก็มี เช่น พระบูชาปางต่าง ๆ จานเชิง เครื่องไม้แกะสลัก พระเครื่อง เงินพดด้วง เป็นต้น

ลูกนิมิต
พระราหู

ปัจจุบันยังมีมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดภายในวัดเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับเขตของพระสงฆ์ หน้าตึกเขียนว่ามูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ภายในอาคารมีเครื่องล้างไตให้บริการเป็นสัดส่วน มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คอยดูแลเพื่อรองรับให้บริการฟอกไตแก่ผู้ป่วยโรคไตที่ด้อยโอกาส

ภาพโดย แพรว

ที่อยู่ : 403 ซอยเจริญนคร 46 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Google map : https://maps.app.goo.gl/VYNPRKbNCpWsL2id7
เวลาเปิด – ปิด : 09.00 น. – 22.00 น.