ขอพรครอบครัว ขอพรความรัก ขอพรความสำเร็จ พระแม่อุมาเทวี

ขอพรครอบครัว ลูกที่ดีจาก พระแม่อุมาเทวี สี่แยกราชประสงค์

อ. มิก พชร ทูตเทวะ พากราบขอพร พระแม่อุมาเทวี หน้าห้างบิ๊กซี ราชดำริ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ซึ่งองค์พระแม่ที่ศาลนี้เป็น 1 ใน 9 ปางของพระแม่อุมาเทวี ปางพระแม่มารีอัมมัน นั้นเป็นพระนาม อีก พระนามหนึ่งขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี เป็นปางที่คนนิยมบูชากันแถบอินเดียใต้

Home / กรุงเทพมหานครฯ / ขอพรครอบครัว ลูกที่ดีจาก พระแม่อุมาเทวี สี่แยกราชประสงค์

ศาล พระแม่อุมาเทวี สี่แยกราชประสงค์

พระแม่อุมาเทวี

อ. มิก พชร ทูตเทวะ พากราบขอพร พระแม่อุมาเทวี หน้าห้างบิ๊กซี ราชดำริ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ซึ่งองค์พระแม่ที่ศาลนี้เป็น 1 ใน 9 ปางของพระแม่อุมาเทวี ปางพระแม่มารีอัมมัน นั้นเป็นพระนาม อีก พระนามหนึ่งขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี เป็นปางที่คนนิยมบูชากันแถบอินเดียใต้ กล่าวกันว่า ปางมารีอัมมัน เป็นปางที่รวมเอาทุกปางขององค์พระแม่ศรีอุมาเทวีไว้ในองค์เดียวกัน หรืออีกพระนามคือ สิทธิราตรี นิยมมาขอพรเรื่องลูกที่ดี ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข รักใคร่ปรองดอง หรือผู้ที่ต้องการความสำเร็จด้านการสอบ หรือ ชัยชนะในชีวิต สวดขอพรตามอ. มิก พชร ทูตเทวะในคลิปได้เลยค่ะ

ของไหว้ (เคล็ดลับจาก อ. มิก พชร ทูตเทวะ)

  • ผลไม้ประจำพระองค์ ได้แก่ กล้วยทุกชนิด
  • ดอกดาวเรือง หรือ ดอกกุหลาบแดง
  • ธูป 9 ดอก
วิธีขอพรพระแม่อุมาเทวี

คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี

โอม ตัสสัต (3 จบ) โอมสักตีโอม สักตีโอม (3 จบ)
โอม อุมาเทวี นะมะฮา โอม ไศวะกายะ นะมะฮา
โอม ลิงคาธาริณี นะมะฮา โอม มหาเทวียะ นะมะฮา
โอม มเหศวรี นะมะฮา โอม ปิงคะเลศวรี นะมะฮา
โอม ปาระวะตี นะมะฮา โอม เทวะมาตา นะมะฮา
สิทธิ ลาปัม สุกัม นะโม นะมะ

บทสวดถวายผลไม้

โอม นานา วิด๊ะ มัณด๊ะ บุชชะปาณิ สมัตยุติยามิ
ดีปปะ ดูปะ สมัตยุติยามิ นวเตรียม สมัตยุติยามิสามปราณี สมัตยุติยามิ
จากนั้น อธิษฐาน ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล ) มาถวาย…….เพื่อบูชาองค์พระแม่อุมาเทวี ….เอ่ยขอพร

“ขออำนาจองค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดบันดาลเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงองค์พระแม่อุมาเทวีที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าขอถวายกล้วยนี้ เพื่อนำไปเป็นอาหารทิพย์ และรับกระแสพระบารมีของพระองค์ ขอให้พระองค์ได้โปรดเมตตาข้าพเจ้า…..(ชื่อ นามสกุล) ขอพระแม่ได้ประทานความสำเร็จและชัยชนะ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ขอองค์พระแม่ธรณี พระเพลิง พระพาย โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาน และนำคำอธิษฐานขอพรของข้าพเจ้า ดังไปถึง ส่งไปถึงองค์พระแม่อุมาเทวี ที่อยู่ ณ เบื้องหน้าของข้าพเจ้าด้วยเทอญ”

ข้อห้าม

  • ห้ามถวายเนื้อสัตว์ทุกชนิด
  • ห้ามถวายผลไม้มีหนาม
  • ห้ามนำเครื่องใช้สตรีมาถวาย
  • ห้ามนำมาลัยหรือดอกไม้คล้องบนองค์พระแม่

ที่นี่ สามารถมาสักการะขอพรจากพระแม่อุมาเทวีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถจัดเตรียมของไหว้มาเอง หรือจะซื้อหาของไหว้ในบริเวณนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ

ภาพโดย MTHAI TEAM
Graphic by Chamanut

ที่ตั้ง : หน้าห้างบิ๊กซี ราชดำริ สี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ
Google map : https://maps.app.goo.gl/QvWkKTHLNVkLu8mx9
เวลาเปิด – ปิด : 24 ชั่วโมง

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับการอธิษฐานขอพรพระแม่อุมาเทวี มหาเทวี ผู้ยิ่งใหญ่
ตำนานรักมั่นคงแห่ง พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี รักแท้องค์เทพใครว่าง่าย!
วิธีไหว้วัดแขก ให้ปัง มูร้อยครั้งสำเร็จร้อยครั้ง