วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระอารามหลวง นิกาย มหานิกาย ได้รับวิสุงคามสีมา วันที่ 1/2/2348 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200

Home / กรุงเทพมหานครฯ / วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระอารามหลวง

นิกาย

มหานิกาย

ได้รับวิสุงคามสีมา

วันที่ 1/2/2348

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200

X