สวนหลวง ร.9

ประชาชนแห่ชมงานวันสุดท้าย “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9”

ประชาชนแห่เข้าชมงาน “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9” ซึ่งเป็นงานวันสุดท้าย โดยจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีการแสดงพลุในวันสุดท้าย (10 ธ.ค. 63) เวลา 19.00 น. ประชาชนจับจองพื้นที่รอบตระพังแก้วเก็บน้ำ ภายใน…

Home / TRAVEL / ประชาชนแห่ชมงานวันสุดท้าย “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9”

ประชาชนแห่เข้าชมงาน “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9” ซึ่งเป็นงานวันสุดท้าย โดยจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีการแสดงพลุในวันสุดท้าย (10 ธ.ค. 63) เวลา 19.00 น. ประชาชนจับจองพื้นที่รอบตระพังแก้วเก็บน้ำ ภายใน สวนหลวง ร.9 เพื่อชมการแสดงพลุปิดท้ายงาน “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9”


ภาพ – ธนโชติ ธนวิกรานต์