งานไหลเรือไฟ ประเพณีไหลเรือไฟ นครพนม

ประเพณีไหลเรือไฟ นครพนม วิจิตรตระการตา สืบสานวัฒธรรมริมฝั่งโขง

จัดขึ้นทุกปีอย่างยิ่งใหญ่สำหรับประเพณีไหลเรือไฟ (เฮือไฟ) จังหวัดนครพนม สืบสานวัฒนธรรมริมฝั่งโขง ซึ่งปีนี้งานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1-11 ตุลาคม 2565 บริเวณศาลากลางจังหวัดเมืองนครพนม โดยจัดให้มีมหกรรมไหลเรือไฟในวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)…

Home / TRAVEL / ประเพณีไหลเรือไฟ นครพนม วิจิตรตระการตา สืบสานวัฒธรรมริมฝั่งโขง

จัดขึ้นทุกปีอย่างยิ่งใหญ่สำหรับประเพณีไหลเรือไฟ (เฮือไฟ) จังหวัดนครพนม สืบสานวัฒนธรรมริมฝั่งโขง ซึ่งปีนี้งานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1-11 ตุลาคม 2565 บริเวณศาลากลางจังหวัดเมืองนครพนม โดยจัดให้มีมหกรรมไหลเรือไฟในวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเที่ยวชมงานที่เป็นเอกลักษณ์เก่าแก่ล้ำค่าของจังหวัดนะครพนมได้ค่ะ

เว็บไซต์ Mthai.com นำภาพบรรยากาศงานและการเตรียมงานมาฝากชาว Mthai ท่านใดที่สนใจไปเที่ยวชมงาน วันหยุดเข้าพรรษานี้ ไม่ควรพลาดนะคะ

ที่มาของประเพณีไหลเรือไฟ

งานประเพณีไหลเรือไฟ (เฮือไฟ) จัดขึ้นในวันออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 การไหลเรือไฟถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาจากเทวโลก หลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจําพรรษาที่ดาวดึงษ์ เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา เมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาสู่มนุษย์โลก โดยบันไดทิพย์ทั้ง 3 วันนี้เรียกว่า วันพระเจ้าโปรดโลก พระองค์เสด็จมา ณ เมืองสังกัสสะ สถานที่นั้นเรียกว่า ” อจลเจดีย์ ” (อ่านว่า อะ-จะ-ละ-เจ-ดี) ทวยเทพทั้งหลายส่งเสด็จ มวลมนุษย์ทั้งหลายรับเสด็จ ด้วยเครื่องสักการะบูชามโหฬาร การไหลเรือไฟ ก็คือการสักการะบูชาอย่างหนี่งในวันนั้นและได้ทําเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจน ถึงทุกวันนี้


นอกจากนี้ยังมีตํานานการไหลเรือไฟที่แตกต่างกันก็ ถือว่าทําให้ได้รับอานิสงฆ์เหมือนกัน เดิมเรือไฟทําด้วยท่อนกล้วยหรือไม้ไผ่ต่อเป็นลําเรือ ยาวประมาณ 5-6 วา ข้างในบรรจุไว้ด้วยขนม ข้าวต้มมัด หรือสิ่งของที่ต้องการจะบริจาคทาน ข้างนอกเรือมีดอกไม้ ธูป เทียน ตะเกียง ขี้ไต สําหรับจุดให้สว่างไสว ก่อนจะปล่อยเรือไฟ ปัจจุบันมีการจัดทําเรือไฟเป็นรูปแบบต่างๆที่ขนาดใหญ่โตขึ้นมีวิธีการประดับ ตกแต่งให้วิจิตรตระการตามากยิ่งขึ้น เมื่อปล่อยเรือไฟเหล่านี้ลงกลางลําน้ำโขงภายหลังการจุดไฟให้ลุกโชติช่วงจะ เป็นภาพที่งดงาม ติดตาติดใจผู้พบเห็นไปตราบนานเท่านาน ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยจะยิ่งใหญ่ เหมือนที่จังหวัดนครพน


การแข่งเรือ (ส่วงเฮือ) เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน โดยจัดขึ้นระหวางงานบุญออกพรรษา มีความมุ่งหมายให้ชาวบ้านได้สนุกสนานร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีความเสียสละและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนชาวลาว และชาวไทย จัดขึ้นในลําน้ำโขง มีระยะทางแข่งขัน 3 กิโลเมตร มีร่องน้ำที่ไหลเชี่ยวยากลําบากมากในการแข่งขัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ชนะคือผู้เก่งที่สุดในแถบลุ่มน้ำโขง

กิจกรรมภายในงาน

 • 1 ต.ค.65 เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานฯ ณ เวทีกลาง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า / การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น / การแสดงฟ้อนรำ / การแสดงฟ้อนภูไท / การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง / การประกวด To be number one ldol / To be number one dancercise / การแสดงเสริมอื่นๆ ณ เวทีกลาง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
 • การแสดง วงโปงลาง / การแสดงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ณ เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม ลานพนมนาคา
 • การจัดแสดงซุ้มวิถีคนทำเรือไฟทั้ง 12 อำเภอ
 • กิจกรรมเรือไฟโบราณ ตกแต่งตามจารีตประเพณี (ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร) แสดงโชว์เรือไฟโบราณ ตามปีนักษัตร วันที่ 1-7 , 9 ต.ค.65 จำนวน 13 ลำ ณ ลานพนมนาคา
 • พิธีลอยเรือไฟโบราณ วันที่ 8 ต.ค.65 จำนวน 12 ลำ (คงไว้ 1 ลำ) และวันที่ 10 ต.ค.65 จำนวน 13 ลำ เริ่มเวลา 18.30 น. ณ ลานพนมนาคา
 • การเดินแบบผ้าไทย การแสดงสินค้าอาหารชุมชน การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชนต่างๆ และคาราวานสินค้า
 • การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หมอลำ ศิลปินนักร้อง มหรสพคบงันตามประเพณี
 • การแข่งขันพายเรือยาว เทศกาลออกพรรษา วันที่ 6-9 ต.ค.65 บริเวณหน้าวัดพระอินทร์แปลง
 • การจัดพาข้าวแลง 252 โต๊ะ
 • 10 ต.ค.65 เวลา 08.09 น. พิธีรำบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม
 • 10 ต.ค.65 เวลา 14.00 น. พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ณ บริเวณแยกวัดอรัญญิกาวาส ถึงบริเวณหน้าศาลหลักเมือง ต่อด้วย พิธีการทางศาสนาก่อนไหลเรือไฟ ณ บริเวณศาลหลักเมือง
 • 10 ต.ค.65 เวลา 18.00 น. พิธีเปิดงาน “มหกรรมไหลเรือไฟนครพนม” ประจำปี 2565 ณ เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณลานพนมนาคา (ข้างลานพญาศรีสัตตนาคราช)
 • 10 ต.ค.65 เริ่ม 19.00 น. การประกวดไหลเรือไฟแข่งขัน ทั้ง 12 อำเภอ ประกวดเรือไฟประเภทสวยงามและเรือไฟประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระยะทางการไหลเรือไฟในปีนี้ประมาณ 5 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณหน้าโบสถ์นักบุญอันนา หนองแสง ไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าลานหมู่บ้านชนเผ่า ถนนสวรรค์ชายโขง ท้ายเมืองนครพนม
 • 11 ต.ค.65 เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ บริเวณลานสามมิติ (ข้างลานพญาศรีสัตตนาคราช)

ขอบคุณ ททท.จังหวัดนครพนม และภาคจังหวัดนครพนม

X