PM 2.5 มลพิษทางอากาศ แอปพลิเคชัน

แนะนำ 4 แอปพลิเคชัน เช็คมลพิษในอากาศ ไว้ช่วยเตือนภัยฝุ่นพิษ

ค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่าง PM 2.5 กลับมาเพิ่มระดับความรุนแรงอีกแล้ว แนะนำ 4 แอปพลิเคชัน เช็คมลพิษในอากาศ

Home / TECH / แนะนำ 4 แอปพลิเคชัน เช็คมลพิษในอากาศ ไว้ช่วยเตือนภัยฝุ่นพิษ

ค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่าง  PM 10 และ PM 2.5 กลับมาเพิ่มระดับความรุนแรงอีกแล้ว เพื่อป้องกันตัวเราเองจากความเจ็บป่วย นอกจากการใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังต้องมีตัวช่วยคอยเตือนภัยไว้ด้วย แนะนำ แอปพลิเคชัน เช็คมลพิษในอากาศ เลือกโหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android 

4 แอปพลิเคชัน เช็คมลพิษในอากาศ

1. Air Quality: Real time AQI

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมากกว่า 10,000 แห่งใน 60 ประเทศ สามารถเช็คได้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่มีมลพิษไหม มีค่าปกติ หรือเกินมาตรฐานจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ จะโชว์ให้เห็นเป็นสีๆ โดยสีแดง จะอยู่ในระดับอันตราย ส่วนสีฟ้าและเขียว ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

2. Plume Air Report App

แอพพลิเคชั่นรายงานระดับมลพิษทางอากาศจากทั่วโลกแบบเรียลไทม์ สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบ IOS ทั้งยังเป็นเครื่องติดตามเฉพาะบุคคล เพื่อใช้คำนวณมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายทั้งในอาคารและนอกอาคาร รวมไปถึงเรื่องของอุณหภูมิ แรงลม และ ความชื้น ซึ่งจะอัพเดทตลอดทุกชั่วโมง พร้อมกับพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าใน 24 ชั่วโมง  และจัดเก็บสถิติย้อนหลังในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา


3. AirVisual Air Quality Forecast

แอพพลิเคชั่นวัดดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ที่รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดมากกว่า 9,000 แห่ง จะช่วยให้ทราบว่าพื้นที่ที่เราอยู่มีค่า AQI เท่าไหร่ และค่าที่วัดได้นั้นอยู่ในระดับไหน หากสูงเกินไป จะได้เตรียมป้องกัน เช่น การใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น ทั้งสามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android


4. Air4Thai

แอพพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลรายชั่วโมง (สำหรับบางสถานี) และข้อมูลรายวัน กราฟคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน พร้อมแผนที่แสดง โดยเป็นข้อมูลจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 5 ระดับ ดังนี้

แอพพลิเคชั่น เช็คมลพิษในอากาศ

ทั้งหมดนี้ก็เป็น 4 แอปพลิเคชัน เช็คมลพิษในอากาศ ที่แนะนำให้ลองไปใช้กัน ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะ ป้องกันฝุ่น PM2.5 และโควิด-19 

Source : livingasean, air4thai

X