iPhone วิธีเช็คแบตเตอรี่

วิธีเช็คแบต iPhone ว่าเสื่อมหรือไม่ ควรเปลี่ยนตอนไหน?

ฮาวทู วิธีเช็คแบต iPhone ว่าเสื่อมหรือไม่ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อมีอายุทางเคมีเพิ่มขึ้น

Home / TECH / วิธีเช็คแบต iPhone ว่าเสื่อมหรือไม่ ควรเปลี่ยนตอนไหน?

ปัญหาที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วไปต้องเจอ ก็คือ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพจนทำให้ไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้เท่าเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบตหมดเร็ว แต่ใน iPhone ตั้งแต่ iPhone 6 ขึ้นไปนั้นจะเจอกับปัญหาเครื่องดับเองด้วย

ฮาวทู วิธีเช็คแบต iPhone

แต่อย่างไรก็ตาม Apple ได้เพิ่มฟีเจอร์ให้เราเช็คแบตเตอรี่เองแบบไม่ต้องพึ่งพาแอพพลิเคชั่นอื่น ตั้งแต่ iOS 11.3 จนมาถึงเวอร์ชั่นปัจจุบันอย่าง iOS 12.1.1 จะมีวิธีเช็คอย่างไรตามมาดูกันค่ะ

1.เริ่มจาก เข้าไปที่ การตั้งค่า ซึ่งจะเป็นรูปเฟือง

1.เข้าไปที่ การตั้งค่า รูปเฟือง

2. เลื่อนลงมาจนเจอ แบตเตอรี่ สังเกตุง่ายๆ จะเป็นโลโก้สีเขียว และมีรูปแบตเตอรี่สีขาว

2. เลื่อนลงมาจนเจอ แบตเตอรี่ สังเกตุง่ายๆ จะเป็นโลโก้สีเขียว และมีรูปแบตเตอรี่สีขาว

3 เลือกไปที่สุขภาพแบตเตอรี่ แล้วจะนำเราไปเจอกับหน้าแสดงค่าความจุแบตเตอรี่

3 เลือกไปที่สุขภาพแบตเตอรี่ แล้วจะนำเราไปเจอกับหน้าแสดงค่าความจุแบตเตอรี่

4. ดูที่ความจุสูงสุดว่าเหลืออยู่กี่ % ค่านี้คือค่าปริมาณความจุไฟ เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ใหม่ ถ้าต่ำกว่า 80% ก็ควรไปเปลี่ยนแบตเตอรี่

4 เมื่อเข้ามาสู่หน้าสุขภาพแบตเตอรี่ แล้ว ให้เราดูที่ ความจุสูงสุดว่าเหลืออยู่กี่ % ซึ่งค่านี้คือค่าปริมาณความจุไฟ เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ใหม่ ถ้าต่ำกว่า 80% ก็ควรไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้ว

ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ของคุณ

หน้าจอสุขภาพแบตเตอรี่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความจุสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของแบตเตอรี่

ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่คือปริมาณความจุของแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับ ณ ขณะที่เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อมีอายุทางเคมีเพิ่มขึ้น อาจทำให้ชั่วโมงการใช้งานน้อยลงหลังจากชาร์จเต็มแล้วได้ ความจุของแบตเตอรี่อาจแสดงว่าเหลือน้อยกว่า 100% เพียงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาระหว่างการผลิตและการเปิดใช้งาน iPhone

แบตเตอรี่ปกติจะได้รับการออกแบบให้รักษาความจุไว้ 80% ของความจุดั้งเดิมเมื่อชาร์จแบบเต็มได้ 500 รอบเมื่อทำงานในสภาวะปกติ การรับประกันหนึ่งปีจะรวมความคุ้มครองการบริการแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่อง หากเครื่องไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน Apple จะเสนอบริการแบตเตอรี่แบบมีค่าใช้จ่าย

เมื่อสุขภาพแบตเตอรี่ของคุณเสื่อมลง ความสามารถในการมอบประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของแบตเตอรี่ก็ลดลงเช่นกัน หน้าจอสุขภาพแบตเตอรี่จะประกอบด้วยส่วนประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดที่อาจมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ประสิทธิภาพการทำงานปกติ

เมื่อสภาพแบตเตอรี่สามารถรองรับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดได้ตามปกติและไม่ได้ปรับใช้คุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้

แบตเตอรี่ของคุณรองรับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดตามปกติอยู่ในตอนนี้

ปรับใช้การจัดการประสิทธิภาพ

เมื่อปรับใช้คุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพ คุณจะเห็นข้อความนี้

iPhone เครื่องนี้มีปัญหาในการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิดเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่สามารถส่งมอบพลังงานสูงสุดที่จำเป็นได้ จึงมีการปรับใช้การจัดการประสิทธิภาพเพื่อช่วยปกป้องไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกครั้ง ปิดใช้งาน…

โปรดทราบว่าหากคุณปิดใช้งานการจัดการประสิทธิภาพ คุณจะไม่สามารถเปิดกลับได้อีก คุณสมบัตินี้จะเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติหากเกิดการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด ตัวเลือกเพื่อปิดการใช้งานจะปรากฏขึ้นเช่นกัน

ไม่ทราบสุขภาพแบตเตอรี่

หาก iOS ไม่สามารถระบุสุขภาพแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ คุณจะเห็นข้อความนี้

iPhone เครื่องนี้ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถให้บริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกด้านการบริการ…

นี่อาจมีสาเหตุมาจากแบตเตอรี่ได้รับการติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีชิ้นส่วนของแบตเตอรี่ที่ไม่รู้จัก

การจัดการประสิทธิภาพปิดอยู่

หากคุณปิดใช้งานคุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพที่ปรับใช้ คุณจะเห็นข้อความนี้

iPhone เครื่องนี้มีปัญหาในการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิดเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่สามารถส่งมอบพลังงานสูงสุดที่จำเป็นได้ คุณได้ปิดใช้งานการปกป้องการจัดการประสิทธิภาพด้วยตัวเองแล้ว

หากอุปกรณ์ของคุณประสบปัญหาการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิดอีก คุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพจะถูกปรับใช้อีกครั้ง ตัวเลือกเพื่อปิดการใช้งานจะปรากฏขึ้นเช่นกัน

สุขภาพแบตเตอรี่เสื่อมลง

หากสุขภาพแบตเตอรี่เสื่อมลงอย่างมาก ข้อความด้านล่างนี้จะปรากฏขึ้น

ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความจุเต็มรูปแบบดังเดิมได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกด้านการบริการ…

ข้อความนี้ไม่ได้แสดงถึงปัญหาด้านความปลอดภัย แบตเตอรี่ของคุณยังสามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ ที่สังเกตได้ แบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนใหม่จะปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ข้อความสำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่

หากคุณเห็นข้อความด้านล่างนี้ หมายความว่าไม่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ใน iPhone ของคุณได้ ข้อความนี้จะใช้กับ iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR

ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่า iPhone เครื่องนี้ใช้แบตเตอรี่ Apple ของแท้หรือไม่ ไม่มีข้อมูลสุขภาพสำหรับแบตเตอรี่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม…

ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแบตเตอรี่ที่รายงาน หากต้องการตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อย่างไรก็ตามฟีเจอร์เช็คแบตเตอรี่ของ iPhone ใช้ได้กับ iPhone 5s ขึ้นไปเท่านั้นนะครับ เพราะเป็น iPhone รุ่นที่เก่าที่สุดที่ยังรองรับ iOS 11.3 จนถึง iOS 12

แต่ในเดือนนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของโปรแกรมเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone แล้วนะครับ หลังสิ้นปี 2018 ราคาแบตเตอรี่ iPhone จะปรับขึ้น อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

บทความโดย Tech.MThai