Apple iPhone iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max Smart Battery Case

Apple เปิดโปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, XS Max และ XR

Apple ประกาศเปิดโปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case ฟรี สำหรับ Smart Battery Case ของ iPhone XS, iPhone XS…

Home / TECH / Apple เปิดโปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, XS Max และ XR

Apple ประกาศเปิดโปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case ฟรี สำหรับ Smart Battery Case ของ iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR ที่เกิดปัญหา เช่นการชาร์จไม่ไฟไม่เข้าในบางครั้ง

โดยทาง Apple ได้เผยว่าพบปัญหาใน Smart Battery Case ของ iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR บางชิ้นมีอาการดังนี้

  • Smart Battery Case ไม่ชาร์จ หรือชาร์จเข้าเป็นบางครั้งเมื่อเสียบปลั๊กชาร์จแบต
  • Smart Battery Case ไม่ชาร์จ หรือชาร์จเข้าเป็นบางครั้งเมื่อต่อกับ iPhone

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุปกณ์ที่ผลิตในช่วงเดือนมกราคมปี 2019 ถึงเดือนตุลาคมปี 2019 ซึ่งหากเป็นอุปกรณ์ที่เข้าข่ายพบปัญหาดังกล่าวสามารถนำอุปกรณ์ไปรับบริการได้ที่ Apple หรือ Apple Authorized Service ฟรีครับ

ที่มา Apple