Triumph เผยโฉม TE-1 Prototype มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อนเข้าสู่การทดสอบเฟสที่ 4

Triumph เผยโฉม TE-1 Prototype มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อนเข้าสู่การทดสอบเฟสที่ 4

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เผยถึงความคืบหน้าของการพัฒนาม Triumph TE-1 ซึ่งได้ผ่านการทดสอบเฟสที่ 3 พร้อมเผยโฉมโปรโตไทป์อย่างเป็นทางการ