รู้จัก ‘NT โทรคมนาคมแห่งชาติ’ การควบรวม ของ TOT และ CAT สู้ตลาดคอมเมอร์เชียล

รู้จัก ‘NT โทรคมนาคมแห่งชาติ’ การควบรวม ของ TOT และ CAT สู้ตลาดคอมเมอร์เชียล

เป็นเรื่องใหญ่มากในแวดวงเทคโนโลยี กับการควบรวมของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ…