เขื่อน-ภัทรดนัย ชวนคนไทยตื่นตัว หยุด Cyberbully ยอมรับโดนไซเบอร์บูลลี่จนรู้สึกด้อยค่า

เขื่อน-ภัทรดนัย ชวนคนไทยตื่นตัว หยุด Cyberbully ยอมรับโดนไซเบอร์บูลลี่จนรู้สึกด้อยค่า

วัน Stop Cyberbullying Day ปีนี้ตรงกับวันที่ 18 มิ.ย. เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความรุนแรงของการระรานทางไซเบอร์และร่วมหยุดพฤติกรรม