‘กุ้งก้ามแดง’ เลี้ยงให้ดีมีราคา สร้างรายได้ 1 แสนบาทต่อเดือน!!

‘กุ้งก้ามแดง’ เลี้ยงให้ดีมีราคา สร้างรายได้ 1 แสนบาทต่อเดือน!!

‘กุ้งก้ามแดง‘ เป็นกุ้งตระกูลเครย์ฟิชสายพันธุ์ซี  หรือ ‘ล็อบสเตอร์น้ำจืด‘ ซึ่งกุ้งสายพันธุ์นี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าว เลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวควบคู่กันไปด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความต้องการสูงของตลาด กลุ่มคนเลี้ยงก็มีหลากหลายมากขึ้น ทั้งกลุ่มคนทำงานที่ต้องการหารายได้เสริม หรือกลุ่มมืออาชีพที่เลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้หลัก วันนี้ MThai News ในช่วง ‘เกษตรสร้างรายได้‘…