GOT7 ไม่ต่อสัญญา JYP ปิดฉากวง 7 ปี แยกย้ายตามเส้นทางของแต่ละคน

GOT7 ไม่ต่อสัญญา JYP ปิดฉากวง 7 ปี แยกย้ายตามเส้นทางของแต่ละคน

ข่าวช็อคเหล่าอากาเซ่เมื่อ JYP Entertainment ค่ายเพลงชื่อดังของเกาหลี ออกแถลงยืนยัน ‘GOT7’ ไม่ต่อสัญญา หลังจากก่อตั้งวงภายใต้สังกัด JYP มานาน 7 ปี