Nudie Jeans กางเกงยีนส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การผลิตจนถึงการใช้ซ้ำ!

Nudie Jeans กางเกงยีนส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การผลิตจนถึงการใช้ซ้ำ!

ในวันที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นประเด็นสำคัญไปทั่วโลก ที่ต้องได้รับการรักษา เยียวยา และดูแล อย่างเร่งด่วน แต่ก็นับเป็นเรื่องราวดีๆ ที่หลายหน่วยงานและประชากร ให้ความสนใจและพยายามมอบสิ่งดีๆ คือสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อชดเชยให้กับพฤติกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนทำร้ายโลกใบนี้ไม่มากก็น้อย… ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแต่งกาย ล่าสุด BRYCE…

UNIQLO และ Fast Retailing ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการฟอกยีนส์ ช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

UNIQLO และ Fast Retailing ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการฟอกยีนส์ ช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

Fast Retailing Group เจ้าของแบรนด์ UNIQLO ได้พัฒนากระบวนการฟอกยีนส์แบบใหม่ที่ลดการใช้น้ำลงได้สูงสุด เทคโนโลยีนี้ได้รับการคิดค้นขึ้นที่ศูนย์นวัตกรรมยีนส์ FR Jeans Innovation Center ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย และพัฒนายีนส์ของกลุ่มฯ ตั้งอยู่ในลอสแอนเจลิส และเป็นเทคโนโลยีที่ได้เริ่มนำมาใช้ผลิตจริงตั้งแต่ซีซั่น…