BMW i3 เตรียมปิดม่านในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากทำตลาดยาวนานกว่า 9 ปี

BMW i3 เตรียมปิดม่านในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากทำตลาดยาวนานกว่า 9 ปี

BMW Group เตรียมประกาศปิดสายการผลิต BMW i3 ในยุโรปช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นตลาดแห่งสุดท้ายที่ยังคงจำหน่ายในปัจจุบัน หลังจากทำตลาดมายาวนานกว่า 9 ปี