ไวรัสตับอักเสบซี ภัยเงียบใกล้ตัว แต่รักษาให้หายขาดได้!!

ไวรัสตับอักเสบซี ภัยเงียบใกล้ตัว แต่รักษาให้หายขาดได้!!

ไวรัสตับอักเสบซี เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบในตับ ทำให้เจ็บป่วยร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โรคนี้เป็นโรคติดต่อทางเลือดและยังติดต่อได้จากการใช้ของร่วมกัน เชื้อไวรัสตับอักเสบซี มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ในไทยตรวจพบสายพันธุ์ที่ 3 มากที่สุด ทั้งนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาต้านไวรัสเป็นเวลา 12-24 สัปดาห์ อาการของโรค…

ผู้ประกันตน หากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาโรคได้จนสิ้นสุด

ผู้ประกันตน หากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาโรคได้จนสิ้นสุด

กระทรวงแรงงานเผย ผู้ประกันตนหากพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาโรคได้จนสิ้นสุดการรักษา เพียงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของผู้ประกันตนเลือกไว้ โรคตับอักเสบ ภัยคุกคามสุขภาพ มักไม่แสดงอาการจนกว่าตับจะมีการเสื่อมในระดับมาก จึงจะเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย อาจเกิดอาการตับแข็ง และอาจเกิดมะเร็งตับตามมา และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดป่วยด้วยโรคดังกล่าว ขอให้ผู้ประกันตนหมั่นดูแลตนเอง เข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลตามโครงการตรวจสุขภาพกับประกันสังคม เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง หากมีข้อสงสัยในการใช้บริการทางการแพทย์…