แนะวิธีปฏิบัติ เพื่อเคลมประกันจากเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

แนะวิธีปฏิบัติ เพื่อเคลมประกันจากเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

สมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้

ส.อ.ท. แนะรัฐจัดระเบียบโรงงาน พร้อมสนับสนุนจัดตั้งนิคมช่วยเอสเอ็มอี

ส.อ.ท. แนะรัฐจัดระเบียบโรงงาน พร้อมสนับสนุนจัดตั้งนิคมช่วยเอสเอ็มอี

ซึ่งจะมีต้นทุนที่ดินที่ไม่สูงเกินไป จะจูงใจให้โรงงานขนาดเล็กๆเข้ามาอยู่ในนิคมฯได้ โอกาสที่ทำให้มีปัญหาชุมชนน้อยลง