สมาคมประกันวินาศภัยไทย เเจ้งเคลมประกัน โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

แนะวิธีปฏิบัติ เพื่อเคลมประกันจากเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

สมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้

Home / NEWS / แนะวิธีปฏิบัติ เพื่อเคลมประกันจากเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • สมาคมฯ แนะนำ 4 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหาย จากเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว
 • กรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและการบาดเจ็บต่อร่างกาย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น
 • กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ อาคาร บ้านพักอาศัย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น
 • หากมีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ ประกันภัยสุขภาพ หรือ รถยนต์ ให้แจ้งเหตุที่ทำประกันภัยไว้
 • หากไม่ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยสุขภาพ หรือ ทรัพย์สินไม่ได้ทำประกันภัยไว้ ให้รอผลการสอบสวน

สมาคมประกันวินาศภัยไทยแนะนำ 4 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหาย

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมเคลมประกันประกันวินาศภัยไทย กล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้และระเบิดรุนแรง ระเบิดกิ่งแก้ว ว่า โรงงานกิ่งแก้ว บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด เกิดความเสียหายแก่ผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินประชาชนบริเวณใกล้เคียงจำนวนมาก สมาคมฯ แนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหาย ดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและการบาดเจ็บต่อร่างกาย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น อันได้เเก่
  • ไปพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและตรวจรักษา
  • ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  • กรณีเสียชีวิต ให้เตรียมใบมรณบัตรที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเอกสารแสดงการเป็นทายาทตามกฎหมาย
 • กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ อาคาร บ้านพักอาศัย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น ดังนี้
  • ถ่ายภาพของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยละเอียด เพื่อให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  • จัดทำรายการความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมด
  • ให้ช่างหรือผู้รับเหมาประเมินราคาค่าเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  • หากมีการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ครบถ้วน
  • เตรียมเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
 • หากมีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ ประกันภัยสุขภาพ หรือ รถยนต์ ทำประกันภัยประเภท 1 ไว้ หรือ บ้าน อาคาร ทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ประกันอัคคีภัย (กรณีมีความคุ้มครองภัยระเบิด) ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks) ไว้ ให้แจ้งเหตุแก่บริษัทประกันวินาศภัยที่ทำประกันภัยไว้
 • หากไม่ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยสุขภาพ หรือ ทรัพย์สิน ไม่ได้ทำประกันภัยไว้ ให้รอผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนว่า สาเหตุเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้ เกิดจากการกระทำ หรือความประมาทของผู้ใด เพื่อจะได้ดำเนินการเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับผิดชอบต่อไป

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวต่อว่า ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบที่อยู่และเบอร์ติดต่อของบริษัทประกันวินาศภัยได้ที่เว็บไซต์ www.tgia.org

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและห่วงใยต่อการบาดเจ็บ ความสูญเสียของประชาชนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว สมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละทุกคน

X