มาตรการช่วยเหลือชุมชน ส.อ.ท. โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

ส.อ.ท. แนะรัฐจัดระเบียบโรงงาน พร้อมสนับสนุนจัดตั้งนิคมช่วยเอสเอ็มอี

ซึ่งจะมีต้นทุนที่ดินที่ไม่สูงเกินไป จะจูงใจให้โรงงานขนาดเล็กๆเข้ามาอยู่ในนิคมฯได้ โอกาสที่ทำให้มีปัญหาชุมชนน้อยลง

Home / NEWS / ส.อ.ท. แนะรัฐจัดระเบียบโรงงาน พร้อมสนับสนุนจัดตั้งนิคมช่วยเอสเอ็มอี

ประเด็นทีน่าสนใจ

  • ส.อ.ท.แนะรัฐถอดบทเรียนโรงงานกิ่งแก้ว พร้อมเสนอมาตรการลดหย่อนภาษี ในการย้ายโรงงานอุตสาหกรรมเข้านิคมฯ
  • ส.อ.ท. สนับสนุนการจัดตั้งนิคมเอสเอ็มอีช่วยรายย่อย เพื่อให้เกิดปัญหาชุมชนน้อยลง

ส.อ.ท.แนะรัฐถอดบทเรียนโรงงานกิ่งแก้ว พร้อมเสนอมาตรการลดหย่อนภาษี

วันนี้ (6 ก.ค. 64) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้และระเบิด บริเวณโกดังเก็บสารเคมีภายในโรงงานหมิงตี้เคมีคอล ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทาง ส.อ.ท. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และที่ผ่านมาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยมาโดยตลอด

นายสุพันธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันหลายโรงงานไม่ได้อยู่ในนิคมฯ และก่อตั้งมานาน หากต้องย้ายพื้นที่ให้ห่างชุมชน จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือ โดยเฉพาะมาตรการภาษี อย่างกรณีโรงงานที่กิ่งแก้ว มีโอกาสสร้างมลพิษ ถ้าให้ย้ายไปอยู่ในนิคมฯ รัฐต้องมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมภาษีที่ดิน 2% และลดหย่อนภาษีเงินได้ที่เกิดจากการขายที่ดิน หรือการจัดหาสถานที่ตั้งให้ใหม่

สนับสนุนการจัดตั้งนิคมเอสเอ็มอีช่วยรายย่อย

นอกจากนี้รัฐบาลควรตั้งนิคมฯเพื่อรองรับธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งจะมีต้นทุนที่ดินที่ไม่สูงเกินไป จะจูงใจให้โรงงานขนาดเล็กๆเข้ามาอยู่ในนิคมฯได้ โอกาสที่ทำให้มีปัญหาชุมชนน้อยลง

“วันนี้มีบทสะท้อนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้น โรงงานต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และจะย้ำไปยังสมาชิกส.อ.ท.กันอีกครั้ง ทุกคนต้องมีระบบป้องกันที่ดี ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่เป็นภัยอันตรายสิ่งแวดล้อม ต้องหามาตรการควบคุมให้มากขึ้น หากยังไม่ย้ายออกไปที่ไหน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง ขณะที่โรงงานขนาดใหญ่มีระบบป้องกันที่ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหา”
X