เจ้าของโรงแรมดังใจบุญ แจกข้าวสารฟรี ชาวบ้านแห่รับยิ้มหน้าบาน

เจ้าของโรงแรมดังใจบุญ แจกข้าวสารฟรี ชาวบ้านแห่รับยิ้มหน้าบาน

เจ้าของโรงแรมดังใจกลางเมืองตรังใจบุญ แจกข้าวสารและน้ำดื่มฟรี ชาวบ้านนับพันคนแห่รับแน่นโรงแรม วันที่ 17 มีนาคม 62 ที่โรงแรม Je t’aime (เฌอแตม) เลขที่ 105/39 ถนนศรีตรัง 1…