สะพานสร้างด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แห่งแรกของจีน

สะพานสร้างด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แห่งแรกของจีน

จีนสร้างสะพานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แห่งแรกของประเทศ โดยดำเนินการติดตั้งแล้วที่นครเซี่ยงไฮ้ สะพานที่สร้างมาจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกของประเทศจีน ได้ติดตั้งข้ามคลองในเขตผู่ถัว นครเซี่ยงไฮ้ แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา บรรดานักออกแบบใช้เวลากว่า 6 เดือนเพื่อออกแบบสะพานที่แปลกใหม่แห่งนี้ แต่ใช้เวลาแค่…