องค์การนักศึกษา ม.ขอนแก่น จี้ กกต.ลาออก รับผิดชอบต่อความผิดพลาด

องค์การนักศึกษา ม.ขอนแก่น จี้ กกต.ลาออก รับผิดชอบต่อความผิดพลาด

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์ จี้ กกต.แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ควรยุติบทบาท องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏโดยทั่วไปว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม…