สัมผัสวิถีคนลุ่มน้ำโขง ชุมชนบ้านเดื่อ ทำกระทงดอกไม้ สักการะวัดจมน้ำ ที่หนองคาย

สัมผัสวิถีคนลุ่มน้ำโขง ชุมชนบ้านเดื่อ ทำกระทงดอกไม้ สักการะวัดจมน้ำ ที่หนองคาย

หากมีโอกาสได้มาเยือนจังหวัดหนองคายตั้งแต่เช้าตรู่ ไม่อยากให้พลาดลานน้ำพุพญานาค ที่เป็นจุดชมวิวไฮไลท์ของตัวจังหวัด