สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนสอบ ภาค ก. หนีไวรัสโควิด-19

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนสอบ ภาค ก. หนีไวรัสโควิด-19

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (7 มี.ค.2563) สำนักงาน ก.พ. ได้ออกประกาศแจ้งเลื่อนการสอบภาค ก. การจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่…