สอบข้าราชการ สอบภาค ก

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนสอบ ภาค ก. หนีไวรัสโควิด-19

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (7 มี.ค.2563) สำนักงาน ก.พ. ได้ออกประกาศแจ้งเลื่อนการสอบภาค ก. การจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่…

Home / NEWS / สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนสอบ ภาค ก. หนีไวรัสโควิด-19

ประเด็นน่าสนใจ

  • การสอบดังกล่าวจะมีในวันที่ 29 มี.ค.นี้แต่ให้เลื่อนออกไป
  • หากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นก็จะแจ้งวันสอบอีกครั้ง

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (7 มี.ค.2563) สำนักงาน ก.พ. ได้ออกประกาศแจ้งเลื่อนการสอบภาค ก. การจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 29 มี.ค.นี้ออกไปอย่างไม่ไม่กำหนด จนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น จากนั้นค่อยประกาศกำหนดวันสอบใหม่อีกครั้ง

โดยระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ร่วมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่านรวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

จึงขอเลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่ง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเดิมกำหนดวันที่ 29 มีนาคม 2563 ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD-19) พันไป ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

X