Mercedes-Benz ผนึกพันธมิตร ร่วมมือรักษาอากาศสะอาดครั้งสำคัญ

Mercedes-Benz ผนึกพันธมิตร ร่วมมือรักษาอากาศสะอาดครั้งสำคัญ

CLEAN AIR INITIATIVE ประกาศความร่วมมือเพื่ออากาศสะอาดครั้งสำคัญของสมาชิกหอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย เมอร์เซเดส-เบนซ์”และสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย

ทนายนกเขา นำคนรักสถาบัน ยื่นหนังสือทูตเยอรมัน

ทนายนกเขา นำคนรักสถาบัน ยื่นหนังสือทูตเยอรมัน

วันนี้ (26 ต.ค. 63) ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา และนายพิชิต ไชยมงคล นำกลุ่มประชาชนคนไทย เดินทางมายื่นหนังสือต่อเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี…

กลุ่มผู้ชุมนุม เดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมนีฯ

กลุ่มผู้ชุมนุม เดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมนีฯ

กลุ่มผู้ชุมนุม ในนามของคณะราษฎร 2563 ได้รวมตัวกันที่แยกสามย่าน
ก่อนเดินทางไปยังสถานทูตเยอรมนี ประจําประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือ