นักท่องเที่ยว สักการะ “ศาลท้าวมหาพรหม”

นักท่องเที่ยว สักการะ “ศาลท้าวมหาพรหม”

วันนี้ ( 5 ส.ค. 62 ) ที่ ศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างเดินทางมาสักการะขอพรกันอย่างต่อเนื่อง โดย นำพวงมาลัยดอกดาวเรือง และธูปเทียน มา…