ศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์

นักท่องเที่ยว สักการะ “ศาลท้าวมหาพรหม”

วันนี้ ( 5 ส.ค. 62 ) ที่ ศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างเดินทางมาสักการะขอพรกันอย่างต่อเนื่อง โดย นำพวงมาลัยดอกดาวเรือง และธูปเทียน มา…

Home / NEWS / นักท่องเที่ยว สักการะ “ศาลท้าวมหาพรหม”

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างเดินทางมาสักการะขอพร ศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์
  • โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

วันนี้ ( 5 ส.ค. 62 ) ที่ ศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างเดินทางมาสักการะขอพรกันอย่างต่อเนื่อง โดย นำพวงมาลัยดอกดาวเรือง และธูปเทียน มา สักการะขอพร “ท้าวมหาพรหมเอราวัณ” เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำแยกราชประสงค์

ทั้งนี้ประวัติความเป็นมา พระพรหมทรงเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นหนึ่งในองค์ตรีมูรติอันได้แก่ พระวิษณุ(พระนารายณ์) ผู้ปกป้องดูแลโลกและมนุษย์ พระศิวะ(พระอิศวร) ผู้ทำลายล้างโลกเมื่อมนุษย์กระทำบาป และพระพรหม ผู้สร้างโลกและมนุษย์

ดังนั้นในบรรดาเทพสูงสุดทั้งสามนี้ พระพรหมถือได้ว่ามีความผูกพันกับชีวิตของมนุษย์มากที่สุด เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ ให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรือการกระทำ  พระองค์จะทรงคอยดูแลให้ผู้ที่กระทำความดีได้รับผลดีและพระองค์จะทรงประทานพรแก่ผู้ที่ศรัทธาและประพฤติดีเสมอ
 
ศาลท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ ถือเป็นสักการะสถาน เทวาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความเคารพนับถือ ศาลท่านท้าวมหาพรหมเอราวัณ ประดิษฐานอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ใกล้โรงแรมเอราวัณ ผู้คนมากมายหลายหลากอาชีพต่างพากันหลั่งไหลเข้ามาสักการะท่านท้าวมหาพรหมนับวันจะมีจำนวนมากขึ้นทุกปี

ทั้งนี้เป็นเพราะความศรัทธาในบุญบารมีของท่านท้าวมหาพรหมที่แผ่เมตตา ปกปักษ์รักษาและคุ้มครองผู้ศรัทธาในพระองค์ให้ร่มเย็นเป็นสุข ลักษณะปกรณ์ขององค์พระพรหมที่ประดิษฐานไว้บริเวณ “ศาลท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ” นั้นมีสี่พระพักตร์ แปดกรปิดทองคำเปลวบริสุทธิ์ตลอดทั้งองค์ ในแต่ละหัตถ์ทรงอาวุธที่แตกต่างกันออกไป อาทิ แว่นแก้ว คทา จักร สายประคำ ธารพระกร(ไม้เท้า) ช้อนตักเนยบริสุทธิ์ หม้อน้ำ คัมภีร์พระเวท
               
ศาลท่านท้าวมหาพระพรหมเอราวัณ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างพากันมาขอพรและบนบานเนื่องด้วยความที่พระองค์ประทานพรให้กับทุกคนที่คิดดีทำดีดังนั้นจะเห็นว่าชื่อเสียงของท่านท้าวมหาพรหม เอราวัณ ได้ขจรขจายไปไกลถึงต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนต่างพากันมานมัสการท่านอย่างเนืองแน่น เป็นประจำตลอดระยะเวลายาวนานหลายสิบปี

ในช่วงแรกที่มีการตั้งศาลท่านท้าวมหาพรหมนั้น มีประชาชนมากราบไหว้สักการะไม่มากนักเนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และแขกของโรงแรมเท่านั้นที่ทำการกราบไหว้และขอพร แต่เมื่อมีคนมากราบไหว้สักการะขอพรจากองค์ท้าวมหาพรหมแล้ว ได้พรดังสมปรารถนาทำให้คนทั่วไปที่ทราบข่าวคราวถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท้าวมหาพรหม เอราวัณ ต่างก็แห่แหนพากันมากราบไหว้สักการะพร้อมกับมีการแก้บนกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในบริเวณศาลท่านท้าวมหาพรหมเอราวัณมีคณะละครรำเพื่อรำถวายแก้บนให้กับประชาชนที่มากราบสักการะ

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ศาลท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ จึงเป็นที่รู้จักทั้งของคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยต่างพากันแวะเวียนมากราบไหว้กันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย พร้อมทั้งถวายเครื่องสักการบูชา เครื่องสังเวยต่างๆนานา อาทิ พวงมาลัยดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ พวงมาลัย 7สี 7ศอก ดอกไม้ ธูปเทียน ช้าง ม้า ผ้าแพรพรรณสีสันต่างๆ ละครรำ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสังเวยแก้บนตามแต่ผู้นั้นจะอธิฐานหรือบนบานศาลกล่าวเมื่อได้รับพรประสบความสำเร็จตามที่ขอพรสมดังปรารถนาแล้วก็จะมาทำการแก้บนที่ศาลทุกครั้งไป

สำหรับวิธีการปฏิบัติบูชา เนื่องด้วยการบูชาพระพรหมมีวิธีการบูชา เพราะองค์พระพรหมท่านมี 4 พักตร์ 4 ทิศ ฉะนั้นการบูชาจึงควรบูชาให้ครบทั้ง 4 พักตร์(4 ทิศ) หากจะบูชาเฉพาะหน้าเดียวนั้นไม่นับว่าเป็นข้อห้ามหรือเรื่องผิดแต่ทว่าจะได้พรเพียงเรื่องเดียวจากท่าน ดังนั้นการที่จะได้รับพรครบทุกประการจึงจำเป็นต้องมีวิธี วิธีการอย่างแรกต้องเตรียมของในการสักการะพระพรหมให้ครบ 4 ธาตุก่อน

ธาตุที่ว่ามีดิน น้ำ ลม ไฟ
1.ธาตุดิน คือ ดอกบัว  2.ธาตุน้ำ คือ น้ำสะอาด  3.ธาตุลม คือ ธูป 4.ธาตุไฟ คือ เทียน

การสักการะองค์พระพรหมเริ่มจากพักตร์แรกและเวียนขวามือของเรา ซ้ายมือของท่าน จนไปถึงหน้าสุดท้าย การขอพรทุกพักตร์จะมีความหมายต่างกัน พักตร์แรก ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด
สำหรับความหมายพักตร์แรกให้ขอเกี่ยวกับเรื่องการงาน การเรียน สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิต การสอบ ขอพรเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งงานและความก้าวหน้าในชีวิต ขอเกี่ยวกับเรื่องพ่อ พักตร์ที่สอง ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด

พักตร์ที่สองขอเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่ดิน บ้าน คอนโด รถยนต์ อยากมีหรืออยากได้ให้ขอหน้านี้

พักตร์ที่สาม ใช้ธูป 39 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด พักตร์ที่สามให้ขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต

พักตร์ที่สี่ ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด พักตร์ที่สี่ขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญ การขอกู้ยืมเงิน ขอออเดอร์สินค้า เรื่องของบุตร ใครยังไม่มีบุตรให้มาขอได้ ประสบผลสำเร็จรวมทั้งหนี้สิน ที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืน รวมธูปที่ต้องใช้ทั้งสิ้น 110 ดอก   เทียนทั้งสิ้น  36  เล่ม   ดอกบัวทั้งสิ้น  36 ดอก   น้ำเปล่า   4  ขวด

อย่างไรก็ตามนอกจากดอกไม้ธูปเทียนแล้ว ของสักการะหรือเครื่องสังเวยต่างๆ ยังสามารถถวายเป็นอาหารได้ ซึ่งอาหารที่ถวาย ควรเป็นขนมหวาน รสอ่อน ไม่ปรุงรสมากเกิน ไม่เค็มจัด ไม่ผสมสี เน้นธรรมชาติให้มาก ที่สุด ผลไม้ ถวายได้ทุกชนิด แนะนำมะพร้าว สาลี่ ชมพู่ กล้วยสามารถถวาย ธัญพืช เช่น ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวหุง เมล็ดถั่วต่างๆ งาขาว งาดำ ลูกเดือย เผือก มัน สมุนไพร เมล็ดพริกไทย ผักชีใบกระเพรา พืชผักสดต่างๆ (ของทุกอย่างจะสุกหรือไม่สุกก็ได้ เช่น ผักสดก็ถวายได้ ผักต้มสุกก็ถวายได้)  แต่ห้ามถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด
               
นอกจากนี้การสักการะที่นิยมกันคือ การแสดงละครรำ หรือ การรำแก้บน โดยที่ศาลท้าวมหาพรหมได้จัดให้ผู้ที่ต้องการจัดรำแก้บนถวายได้

X