ข้อควรปฏิบัติก่อนขึ้นเครื่องเเละระหว่างรอเครื่องบิน ให้ห่างไกลโควิด

ข้อควรปฏิบัติก่อนขึ้นเครื่องเเละระหว่างรอเครื่องบิน ให้ห่างไกลโควิด

ในสถานการณ์ที่ไวรัสกำลังแพร่กระจาย สิ่งที่ควรระวังในการเดินทางด้วยเครื่องบินซึ่งเป็นอีกการเดินทางที่ควรระมัดระวังมากๆ มีจุดเสี่ยงไหนบ้างที่เป็น..

โควิด อยู่ได้นานกี่วัน บนพื้นผิวสัมผัส สิ่งของต่างๆ พร้อมบอกวิธีป้องกัน

โควิด อยู่ได้นานกี่วัน บนพื้นผิวสัมผัส สิ่งของต่างๆ พร้อมบอกวิธีป้องกัน

โควิด อยู่ได้นานกี่วัน เชื้อไวรัสโควิด เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ จะมีผลในการมีชีวิตอยู่ของเชื้อที่แตกต่างกัน