วิกฤตเศรษฐกิจ ‘เอกวาดอร์’ ที่มีต้นตอมาจาก ‘การดำเนินนโยบายที่ผิดพลาด’

วิกฤตเศรษฐกิจ ‘เอกวาดอร์’ ที่มีต้นตอมาจาก ‘การดำเนินนโยบายที่ผิดพลาด’

ประเทศเอกวาดอร์ ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ มีมูลค่า GDP 3.2 ล้านล้านบาทมีประชากรประมาณ 17 ล้านคน และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ 189,100 บาทต่อปี แม้ว่าเอกวาดอร์จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากลำดับที่ 17 ของโลก…