คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีโลก! ผลงานวิทยานิพนธ์ นศ.สถาปัตย์ มจธ. หลังทุ่มเทกว่า 1 ปี

คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีโลก! ผลงานวิทยานิพนธ์ นศ.สถาปัตย์ มจธ. หลังทุ่มเทกว่า 1 ปี

ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ชื่อผลงาน สถาปัตยกรรมเชื่อมความสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมในหาดใหญ่ (Hat Yai Multicultural Bonding) คว้ารางวัลชนะเลิศระดับเวทีโลก เจ๋งจริง! ผลงานวิทยานิพนธ์ นศ. มจธ.…