#ม็อบ10ธันวา ชุมนุมเสวนา #ยกเลิก112สิแล้วเราจะเล่าให้ฟัง

#ม็อบ10ธันวา ชุมนุมเสวนา #ยกเลิก112สิแล้วเราจะเล่าให้ฟัง

ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว มีการจัดกิจกรรมชุมนุม #ยกเลิก112สิแล้วเราจะเล่าให้ฟัง ขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. ไปจนถึง 18.30 น. ของวันนี้ ซึ่งมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน…