3 แอปพลิเคชั่นเพื่อคนใช้รถจากกรมการขนส่งทางบก มีติดตัวไว้เพื่อความสะดวก

3 แอปพลิเคชั่นเพื่อคนใช้รถจากกรมการขนส่งทางบก มีติดตัวไว้เพื่อความสะดวก

กรมการขนส่งทางบก แนะแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องมีติดตัวไว้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านบริการต่าง ๆ ทั้ง 3 แอปพลิเคชั่นหลัก

อัตราภาษีจักรยานยนต์ใหม่ เก็บตามปริมาณการปล่อยคาร์บอนฯ เสียเพิ่มคันละ 200-1,500 บาท ดีเดย์ 1 ม.ค. 63

อัตราภาษีจักรยานยนต์ใหม่ เก็บตามปริมาณการปล่อยคาร์บอนฯ เสียเพิ่มคันละ 200-1,500 บาท ดีเดย์ 1 ม.ค. 63

ที่ประชุม ครม. วานนี้ (7 พ.ค. 62) มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ โดยจะเปลี่ยนจากการจัดเก็บภาษีตามความจุของกระบอกสูบ มาเป็นการจัดเก็บภาษีตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามหลักการจัดเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และมลพิษต่างๆ โดยที่ก่อนหน้านี้ภาษีของรถยนต์ก็ได้ปรับไปในลักษณะนี้แล้ว…