ผู้ประกอบการ ค้าน พ.ร.บ.จราจรทางบก ให้ติดระบบจีพีเอสรถโดยสารทุกคัน

ผู้ประกอบการ ค้าน พ.ร.บ.จราจรทางบก ให้ติดระบบจีพีเอสรถโดยสารทุกคัน

ผู้ประกอบการรถโดยสารในภาคอีสาน ยื่นหนังสือคัดค้าน พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ ที่จะมีการติดตั้งระบบจีพีเอสบนรถโดยสารทุกคัน ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562…

ราชกิจจาฯ ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจราจร

ราชกิจจาฯ ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจราจร

วานนี้ (22 พ.ค. 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร อีกทั้งกฎ-ข้อบังคับต่างๆ นั้นบังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ…