ข่าวสดวันนี้ พ.ร.บ.จราจรทางบก รถโดยสารสาธารณะ ระบบจีพีเอส

ผู้ประกอบการ ค้าน พ.ร.บ.จราจรทางบก ให้ติดระบบจีพีเอสรถโดยสารทุกคัน

ผู้ประกอบการรถโดยสารในภาคอีสาน ยื่นหนังสือคัดค้าน พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ ที่จะมีการติดตั้งระบบจีพีเอสบนรถโดยสารทุกคัน ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562…

Home / NEWS / ผู้ประกอบการ ค้าน พ.ร.บ.จราจรทางบก ให้ติดระบบจีพีเอสรถโดยสารทุกคัน

ผู้ประกอบการรถโดยสารในภาคอีสาน ยื่นหนังสือคัดค้าน พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ ที่จะมีการติดตั้งระบบจีพีเอสบนรถโดยสารทุกคัน

ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายพีระพล บุญชิณวงศ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ระบุว่า กฏหมายฉบับนี้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกจะทำการเชื่อมต่อระบบ GPS ของรถยนต์ผู้ประกอบการทุกคัน และสามารถออกใบสั่งแก่ผู้ทำหน้าที่ขับขี่ ที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 1,000 บาท หากไม่ชำระในทันที อาจถูกเพิ่มค่าปรับเพิ่มถึง 5,000 บาท

ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภาระให้กับคนขับรถโดยสาร และผู้ประกอบการรถขนส่ง เพราะเห็นว่าปัจจุบันมีด่านตรวจจับความเร็วของตำรวจทางหลวงอยู่แล้ว โดยยืนยันจะคัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้ถึงที่สุด

ด้านนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ระบุว่า ได้ลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ ก่อนจะนำรายชื่อไปรวมกับรายชื่อผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า และรถโดยสารทั่วประเทศกว่า 50,000 รายชื่อ เพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนการบังคับใช้กฏหมายฉบับนี้ ซึ่งสร้างภาระให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้ด้วย

X