เกษตรกรแห่เก็บเมล็ดข้าวเปลือก ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2562

เกษตรกรแห่เก็บเมล็ดข้าวเปลือก ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2562

เกษตรกรแห่เก็บเมล็ดข้าวเปลือก ในงานพระราชพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลและนำไปขยายพันธุ์ต่อ วันนี้ (9 พ.ค.62) พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี เกษตรกรและประชาชนที่เดินทางมาด้วยความตั้งใจเพื่อรอชมพระราชพิธี ต่างเข้าเก็บเมล็ดข้าวเปลือก รวมถึงต้นกล้า ที่พระยาแรกนาขวัญหว่านไถ…

พระโค กินข้าว-น้ำ-หญ้า ทำนายว่า น้ำท่าบริบูรณ์

พระโค กินข้าว-น้ำ-หญ้า ทำนายว่า น้ำท่าบริบูรณ์

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562 ทำขวัญธัญญาหารพืชพันธุ์ มอบความเชื่อมั่นสู่เกษตรกรไทย วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…