สรุปประชุมสภา พิจารณาร่างแก้ไข รธน. ( 24 ก.ย.)

สรุปประชุมสภา พิจารณาร่างแก้ไข รธน. ( 24 ก.ย.)

เปิดการประชุมร่วม 2 สภาเป็นวันที่ 2 ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ในการอภิปรายวานนี้ ส่วน ส.ส. มีทั้งที่เห็นว่าควรแก้ไข ในรายมาตรา และการแก้ไขทั้งฉบับ ในขณะที่กลุ่มส.ว. ส่วนใหญ่ ขอให้เสนอว่าจะแก้ไขแก้เป็นรายมาตรา ไม่เห็นด้วยในการยกร่างใหม่ทั้งฉบับ