อัญเชิญ ‘พระบรมสารีริกธาตุ’ ข้ามรางรถไฟ สืบสานประเพณีชักพระ

อัญเชิญ ‘พระบรมสารีริกธาตุ’ ข้ามรางรถไฟ สืบสานประเพณีชักพระ

ที่ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม คือประเพณี ” ชักพระวัดนางชี ” ช่วงวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน…

กทม. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังให้สักการะวันวิสาขบูชา

กทม. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังให้สักการะวันวิสาขบูชา

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง ให้ประชาชนได้สักการะเสริมความเป็นสิริมงคล ในช่วงวันวิสาขบูชา วันที่ 12 พ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม…