กลุ่มพยาบาลร้องเอาผิดนายแพทย์ เขียนบทความดูหมิ่นวิชาชีพ

กลุ่มพยาบาลร้องเอาผิดนายแพทย์ เขียนบทความดูหมิ่นวิชาชีพ

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ หัวหน้าภาคพยาบาลสัญศาสตร์ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลและกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ โดยการรวมกลุ่ม เดินจากสภาการพยาบาล ไปที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กรณีเรื่องที่ “หมอเขียนบทความเหยียดพยาบาล” รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์…

มข.แจง หนุ่มปลอมวุฒิพยาบาล 11 ปี ถูกรีไทน์ตั้งแต่ปี 2

มข.แจง หนุ่มปลอมวุฒิพยาบาล 11 ปี ถูกรีไทน์ตั้งแต่ปี 2

จากกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตรวจสอบประวัติการศึกษานายโกวิท อินทสอน เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลปากชม พบว่า ไม่จบการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปลอมวุฒิการศึกษา ใบปริญญาบัตร และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มานาน 11 ปี จนได้รับการบรรจุ…