พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มพยาบาลร้องเอาผิดนายแพทย์ เขียนบทความดูหมิ่นวิชาชีพ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • มีนายแพทย์รายหนึ่ง เขียนบทความในเชิงลบต่อพยาบาลวิชาชีพ
  • กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ ให้เอาผิดนายแพทย์รายดังกล่าว

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ หัวหน้าภาคพยาบาลสัญศาสตร์ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลและกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ โดยการรวมกลุ่ม เดินจากสภาการพยาบาล ไปที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กรณีเรื่องที่ “หมอเขียนบทความเหยียดพยาบาล”

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ หัวหน้าภาคพยาบาลสัญศาสตร์ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วันนี้รวมตัวในฐานะพยาบาลประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพและการผดุงครรภ์ชั้น1 ทั่วประเทศไทย เพื่อจะมาขอร้องเรียนด้านจริยธรรมของนายแพทย์ท่านหนึ่ง เนื่องจากมีการเขียนบทความเชิงวิชาการ ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในหนังสือเล่มหนึ่ง และหนังสือเล่มดังกล่าวก็เป็นหนังสือของเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทความบางช่วงบางตอนเขียนเกี่ยวกับพยาบาล

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นจะทำให้แพทย์และพยาบาลทำงานร่วมกันได้หรือไม่นั้น ปกติแล้วแพทย์และพยาบาลมีการทำงานกันเป็นทีม รวมทั้งไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมเลยซักครั้ง แต่พอมีการพิมพ์และกระจายข้อความเหล่านี้มาในรูปแบบของหนังสือและออนไลน์ กลับรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหมอผู้เขียนบทความเหล่านี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ น่าจะเคยได้เห็นและร่วมงานกับพยาบาลวิชาชีพมาพอสมควร

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นจะทำให้แพทย์และพยาบาลร่วมงานกันไม่สะดวกใจยิ่งขึ้น และมองว่าการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแพทย์เพียงผู้เดียว แต่สาเหตุที่พยาบาลวิชาชีพรวมตัวกันออกมาร้องเรียนในวันนี้ เนื่องจากต้องการเรียกร้อง และขอให้มีการดำเนินการทางจริยธรรมกับนายแพทย์ที่เขียนบทความกล่าวอ้างถึงพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งบทความดังกล่าวถูกเผยแพร่มาในโลกโซเชียลออนไลน์ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 กันยายน 62 จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการ หรือนายแพทย์คนดังกล่าวออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆเลย

นอกจากนี้สิ่งที่กังวลใจเป็นอย่างมากคือ เมื่อบทความดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไป อาจจะทำให้ประชาชนส่วนมากเข้าใจผิดในกรณีการปฐมพยาบาล หรือการรักษาผู้ป่วย ยิ่งไปกว่านั้นอาจจะเข้าใจว่าพยาบาลกระทำเช่นนี้ ทำให้คนไข้เสียชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่พยาบาลวิชาชีพทุกคนไม่มีทางอยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นแน่นอน ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมร่วมกัน ย่อมไม่ดูถูกและเหยียดหยามผู้ร่วมวิชาชีพ

ทั้งนี้หลังจากที่มีการแชร์บทความดังกล่าวบนโลกออนไลน์ไป ได้มีคนไข้ส่งข้อความเข้ามาว่าในความเป็นจริงแล้ว ขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ได้รับการดูแลและการปฏิบัติอย่างดี จึงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีบทความอย่างนี้ออกมาได้


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

มข.แจง หนุ่มปลอมวุฒิพยาบาล 11 ปี ถูกรีไทน์ตั้งแต่ปี 2

มข.แจง หนุ่มปลอมวุฒิพยาบาล 11 ปี ถูกรีไทน์ตั้งแต่ปี 2

จากกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตรวจสอบประวัติการศึกษานายโกวิท อินทสอน เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลปากชม พบว่า ไม่จบการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปลอมวุฒิการศึกษา ใบปริญญาบัตร และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มานาน 11 ปี จนได้รับการบรรจุ…

ครม. ไฟเขียวงบ 1,700 ล้าน เพิ่มการผลิตพยาบาล

ครม. ไฟเขียวงบ 1,700 ล้าน เพิ่มการผลิตพยาบาล

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติงบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท ดำเนินโครงการขอขยายระยะเวลาเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561-2562 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ทำให้ประชาชนจะได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจำนวนกว่า 1,700 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการขอขยายระยะเวลาเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562-2565 เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 1 ปี และเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนพยาบาลมาโดยตลอด ซึ่งสภาพยาบาลได้นำกรอบแนวคิดการจัดทำโครงการผลิตพยาบาลมาศึกษาพบว่าในระยะ 10 ปี ข้างหน้า ประเทศจะมีความต้องการพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 190,000 คน กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ดังกล่าว เพื่อต่อเนื่องจากโครงการฯ ในปี 2560 โดยโครงการนี้มีแผนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพิ่มจากแผนการรับปกติอีกกว่า 13,000 คน แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2562-2562 จำนวนกว่า 5,000 คน และระยะที่ 2 ระหว่างปี 2563 – 2565 อีกกว่า 22,000 คน ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ให้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาล รวมถึงเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกด้วย

X