ปลอมวุฒิพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

มข.แจง หนุ่มปลอมวุฒิพยาบาล 11 ปี ถูกรีไทน์ตั้งแต่ปี 2

จากกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตรวจสอบประวัติการศึกษานายโกวิท อินทสอน เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลปากชม พบว่า ไม่จบการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปลอมวุฒิการศึกษา ใบปริญญาบัตร และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มานาน 11 ปี จนได้รับการบรรจุ…

Home / NEWS / มข.แจง หนุ่มปลอมวุฒิพยาบาล 11 ปี ถูกรีไทน์ตั้งแต่ปี 2

ประเด็นน่าสนใจ

  • ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่ง ที่ปลอมใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ทำงานในโรงพยาบาล นาน 11 ปี จนได้บรรจุ
  • ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกมาเปิดเผยว่าหนุ่มคนดังกล่าว เข้ามาเรียนระหว่างปี 46-47 แต่เรียนไม่จบถูกไล่ออกปี 2 เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ผ่าน
  • เบื้องต้นทางสาธารณสุขจังหวัดเลย ให้ออกจากราชการ และดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญา ส่วนเงินเดือนจะเรียกคืนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพ

จากกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตรวจสอบประวัติการศึกษานายโกวิท อินทสอน เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลปากชม พบว่า ไม่จบการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปลอมวุฒิการศึกษา ใบปริญญาบัตร และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มานาน 11 ปี จนได้รับการบรรจุ

ล่าสุด รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เปิดเผยว่า นายโกวิท เคยเป็นนักศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 46-47 แต่เรียนไม่จบถูกให้ออกช่วงปี 2 เนื่องจากเกรดเฉลี่ย 1.60 ไม่ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ ก่อนจะพึ่งทราบว่ามีการปลอมเอกสาร

สำหรับประเด็นที่ตั้งคำถามว่าโอกาสที่เอกสารจะปลอมแปลงจากภายในนั้น ขอชี้แจงว่า เป็นไปได้ยาก เพราะการปลอมแปลงเอกสารในปัจจุบันสามารถทำได้ง่าย มหาวิทยาลัยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการป้องกันข้อมูล ซึ่งมีทั้งการใช้กระดาษที่มีลายน้ำ การใช้คิวอาร์โค้ท ตรวจสอบว่านักศึกษารายนี้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจริงหรือไม่ ติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัย ที่มีมาตรฐานสูง จึงทำให้การปลอมแปลงจากภายในมหาวิทยาลัยทำได้ยาก

อย่างไรก็ตามทางด้าน นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากการสอบถาม เจ้าตัวได้ยอมรับเป็นวุฒิปลอมจึงได้ไห้ออกจากราชการ ส่วนทางอาญาก็ต้องถูกดำเนินคดี ใช้เอกสารทางราชการปลอมแปลง ส่วนเงินที่ได้รับจากการทำงาน มา 11 ปี จะเรียกคืนได้ในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพ แต่เงินเดือนคงต้องให้ไป

X