ถ่ายทอดสด “ประชุมสภาสมัยวิสามัญ” เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน

ถ่ายทอดสด “ประชุมสภาสมัยวิสามัญ” เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน

วันนี้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) ระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน การประชุมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค.63 วางกรอบเวลาอภิปรายรวม 23 ชั่วโมง