ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สวนดุสิตโพลล์

[สวนดุสิตโพลล์] ปชช.เกินครึ่ง ระบุ เปิดสภาฯ เสียเวลา – ไม่แก้ปัญหา

คัดลอก URL แล้ว

จากที่มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่ออภิปรายแบบไม่ลงมติ เมื่อวันที่ 26-27 ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความเห็นและช่วยกันหาทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองในขณะนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่สนใจติดตามการอภิปรายดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 1,035 คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า การเปิดประชุมสมัยวิสามัญที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการยื้อเวลาของรัฐบาล ร้อยละ 41.94 ซึ่งทำให้ประชาชนได้เห็นท่าทีของฝ่ายต่าง ๆ ชัดเจนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผลเสียคือ เสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ และยังคงความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนเดิม

ความคิดเห็นของประชาชนกับการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ

 • เป็นเพียงการยื้อเวลาของรัฐบาล ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 41.94%
 • นายกรัฐมนตรียังไม่ลาออก 39.00%
 • เป็นเกมทางการเมือง 32.32%
 • เป็นทางออกในการแก้ปัญหาสถานการณ์บ้านเมือง 31.93%
 • ส.ส. และ ส.ว. ต้องช่วยกันหาทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 28.49%

“ผลบวก” ที่เกิดจากการอภิปรายครั้งนี้

 • ได้เห็นท่าทีของแต่ละฝ่ายชัดเจนมากขึ้น 57.20%
 • เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้อภิปราย/แสดงความคิดเห็น 43.93%
 • แสดงให้เห็นถึงท่าทีของรัฐบาลในการแก้ปัญหา 36.52%

“ผลลบ” ที่เกิดจากการอภิปรายครั้งนี้

 • เสียเวลา/สิ้นเปลืองงบประมาณ 53.18%
 • ไม่ได้ประโยชน์อะไร/ไม่มีอะไรดีขึ้น 53.08%
 • แต่ละฝ่ายมีธงของตนเอง/ไม่ยอมกัน 45.73%

หลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประชาชนคิดว่า “ความขัดแย้งทางการเมือง” จะเป็นอย่างไร

 • ขัดแย้งเหมือนเดิม 54.40%
 • ขัดแย้งมากขึ้น 34.78%
 • ขัดแย้งน้อยลง 10.82%

ประชาชนคิดว่าการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งนี้ จะท าให้การเมืองไทยหลังจากนี้เป็นอย่างไร

 • เหมือนเดิม 51.69%
 • แย่ลง 35.36%
 • ดีขึ้น 12.95%

แท็ก: NEWS , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

สวนดุสิตโพลล์ระบุ “การศึกษาไทยไม่พร้อมเรียนออนไลน์”

สวนดุสิตโพลล์ระบุ “การศึกษาไทยไม่พร้อมเรียนออนไลน์”

68.52% ระบุการเรียนออนไลน์จะทำให้คุณภาพการศึกษาไทยแย่ลง

ผลสำรวจอาหารการกินของคนไทย ปี 2020 – ข้าวกะเพราเมนูยอดฮิต

ผลสำรวจอาหารการกินของคนไทย ปี 2020 – ข้าวกะเพราเมนูยอดฮิต

ยกกะเพราเป็นเมนูยอดนิยมอันดับ 1 รองลงมาเป็นก๋วยเตี๋ยว

ถ่ายทอดสด “ประชุมสภาสมัยวิสามัญ” เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน

ถ่ายทอดสด “ประชุมสภาสมัยวิสามัญ” เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน

วันนี้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) ระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน การประชุมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค.63 วางกรอบเวลาอภิปรายรวม 23 ชั่วโมง

X