ถ่ายทอดสด “ประชุมสภาสมัยวิสามัญ” เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) ระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน
  • การประชุมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค.63 วางกรอบเวลาอภิปรายรวม 23 ชั่วโมง
  • แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 8 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ฝ่ายละ 5 ชั่วโมง

วันนี้ 26 ต.ค.63 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) ระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน “ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดยไม่มีการลงมติ ตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่การประชุม

โดยกรอบเวลาการอภิปรายที่ประชุมได้วางกรอบเวลาอภิปรายรวม 23 ชั่วโมง แบ่งเป็น

  • ฝ่ายค้าน 8 ชั่วโมง
  • ฝ่ายรัฐบาล 5 ชั่วโมง
  • สมาชิกวุฒิสภา 5 ชั่วโมง
  • คณะรัฐมนตรี 5 ชั่วโมง
  • ประธานรัฐสภาอีก 1-2 ชั่วโมง

สรุปประเด็นการประชุมสภา – 26 ต.ค. 63

สมชาย แสวงการ :

การชุมนุมเป็นสิทธิตาม รธน. แต่เรื่องของโควิด-19 ยังคงต้องระมัดระวัง ซึ่งจากการไปสังเกตของตนในพท.ชุมนุม ตั้งข้อสังเกตว่า ต้นเหตุไม่ใช่เพราะสถาบันฯ รธน. หรือ นายกฯ แต่ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากพวกเราที่อยู่ในสภาฯ ที่เป็นผู้ปราศรัย เป็นท่อน้ำเลี้ยง จึงควรไม่นำปัญหาในสภา ออกไปสู่ถนน

นอกจากนี้ การปราศรัยบนเวทีนั้น มีการก้าวล่วง-ล่วงละเมิดอย่างรุนแรง ในประเด็นขบวนเสด็จนั้นจากการตรวจสอบ เป็นเส้นทางเสด็จตามปรกติ เพื่อขึ้นทางด่วนเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด ซึ่งในการชุมนุมที่ผ่านมา ก็ไม่เคยมีปัญหาแต่อย่างใด แต่ในครั้งนี้แตกต่างออกไป ซึ่งประเด็นนี้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ควรเกิดขึ้นอีก เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้-แก้ไขร่วมกัน

ชวลิต วิชยสุทธิ์ :

รบ.ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ในประเด็นของขบวนเสด็จนั้น ถือเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลที่จะต้องเคลียร์เส้นทางให้กับขบวนเสด็จ ดังนั้นจึงถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล นอกจากนี้ นายกฯ เป็นศูนย์กลางของปัญหาหลาย ๆ อย่าง จึงควรลาออก

ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรณ :

ขอให้ทุกฝ่ายยอมรับปัญหาและร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังและจริงจัง โดย รบ. จะต้องกล้าที่จะยืนยันว่าจะแก้ รธน. เละมีการเลือกตั้งใหม่ โดยยึดกรอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอำนาจอธิปไตย ต้องเป็นของปวงชนชาวไทย

เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส : เสนอนายกฯ ลาออก

เสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ลาออก เพราะเป็นต้นตอของปัญหา, แก้ไข รธน. ตามข้อเสนอจากร่างของทาง iLaw และมีการยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการตอบสนอง จนลุกลามเป็นการประท้วงใหญ่มากขึ้น การประชุมครั้งนี้ก็เป็นเพียงการซื้อเวลา-ฟอกตัว

แนะรบ. ถอยโดยนำร่างรธน. ของ ปชช. มาเป็นหลัก ให้พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก และขอกลุ่มผู้ชุมนุม ถอยโดยไม่แก้หมวด 1 และ 2

NOTE : มีประเด็นการเรียกคำว่าเสียดสี #iheartoo โดยทางพล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ยืนยัน ไม่ถอน และเดินออกจากที่ประชุม

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ : ควรแก้ไข รธน. โดยไม่แตะหมวด 1,2 / ตั้งกรรมการสมานฉันท์

การเปิดสภาฯ เพื่อหาทางออกนั้นเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยย้ำจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ คือ ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ขอให้ทุกฝ่ายลดเงื่อนไข เพื่อแก้ไขปัญหาควรให้มีการตั้ง สสร. และแก้ รธน.ใหม่ โดยไม่แตะหมวด 1 และ 2 ไม่ยื้อเวลา, ตั้งกรรมการคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ ให้สภาฯ เป็นเจ้าภาพ

พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ :

รนายกฯ ไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา การใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม ไม่สำนึกถึงความผิดพลาดของตนเอง การแก้ไข รธน. ก็ไม่ได้รับการแก้ไข การเปิดประชุมสภานี้ เพียงเพื่อฟอกตัว แทนการแก้ไขของปัญหา

ไพบูลย์ นิติตะวัน : เสนอทำประชามติ / พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อ

นายไพบูลย์ นิติตะวันได้ลุกขึ้นอภิปราย ถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม 3 ข้อคือ ให้นายกฯ ลาออก, แก้ รธน. , ปฏิรูปสถาบัน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโดยการชุมนุม ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งต่อเพื่อทำหน้าที่ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยนายไพบูลย์ ได้เสนอให้มีการทำประชามติออกเสียง

ประเสริฐ จันทรรวงทอง : เสนอแก้ไข รธน. ต้นตอปัญหา

ต้นตอของปัญหาคือ รธน. ปี 2560 ที่ทำให้ที่มาของรบ. ไม่ถูกต้อง ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะของหัวหน้า คสช. โดยมีเจตนาสืบทอดอำนาจ ดังนั้นจึงควรแก้ไข รธน.

นอกจากนี้ มาตรการที่ออกมาในการถอยคนละก้าว ต่างขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้น ยังคงมีการจับกุม ใช้อำนาจ ในการจัดการกับผู้ชุมนุม

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ : ให้นายกฯ ลาออก

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ตนเองผิดหวังต่อการบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่ที่มาที่ไม่ชอบธรรม เป็นผู้นำที่ล้มเหลวในการบริหารประเทศ ไม่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน จนมีประชาชนออกมาเรียกร้อง

ในขณะเดียวกันมาตรการที่ออกมาก็ไม่ต่างจากการราดน้ำมันเข้ากองไป มีการใช้ความรุนแรง จับกุมแกนนำ โดยยึดติดกับอำนาจนิยม เพิ่มความขัดแย้งรุนแรง

โดยนายสมพงษ์ ได้เสนอกว่า ให้รัฐบาล ต้องพิจารณารับฟ้งเสียงประชาชนอย่างจริงจัง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุม และให้นายกฯ ลาออก

10.00 น. – นายกฯ แถลงเปิดประชุม

พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแถลงเปิดประชุมสมัยวิสามัญ พ.ศ.2563 โดยได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งทำให้รัฐบาลมีความจำเป็นในการที่จะต้องเดินทาง ศก. แต่ในขณะเดียวกันก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประชุมสภาในครั้งนี้ และมีข้อเรียกร้องต่าง ๆ เกิดขึ้น โดยหลายเรื่องอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่

ซึ่งนายกฯ ระบุว่า เข้าถึงถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก แต่ในประเทศไทยมีคนหลายสิบล้านคนไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ความอลม่าน ที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากทุกคนมีความเชื่อที่ผ่านมาเป็นของตนเอง จึงต้องรักษาความสมดุลของแต่ละกลุ่มเกิดขึ้น จึงขอให้ทุกฝ่ายใช้ช่องทางสภาในการแก้ปัญหาในขณะนี้

09.30 น. – ประธานฯ ชี้แจงข้อกำหนด

นายชวน หลีกภัย ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการประชุมในวันนี้ว่า ต้องอยู่ในประเด็น ไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ำซาก ห้ามอ่านเอกสารโดยไม่จำเป็น ห้ามนำวัตถุ/วัสดุใดมาแสดง โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อประธานฯ ก่อน รวมถึงห้ามเอ่ยถึง ใส่ร้ายบุคคลใด โดยไม่จำเป็น ร่วมถึงห้ามการกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย


WRITER

RELATED

จตุพร นำขบวนไทยไม่ทนไปทำเนียบ ก่อนประกาศยุติการชุมนุมที่แยกนางเลิ้ง

จตุพร นำขบวนไทยไม่ทนไปทำเนียบ ก่อนประกาศยุติการชุมนุมที่แยกนางเลิ้ง

ระบุ สถานการณ์​วันนี้ยังไม่พร้อมที่จะใช้แผน "ฟ้าทลายโจร" พร้อมนัดหมายอีกครั้งในวันที่ 26 มิ.ย.64

ศาลรธน. วินิจฉัย ธรรมนัส ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. , รมต.

ศาลรธน. วินิจฉัย ธรรมนัส ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. , รมต.

เนื่องจากศาลรัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย

[นิด้าโพลล์] สำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง พบ 30% หาผู้เหมาะสมเป็นนายก ฯไม่ได้

[นิด้าโพลล์] สำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง พบ 30% หาผู้เหมาะสมเป็นนายก ฯไม่ได้

ในขณะนี้ที่คะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์, คุณหญิงสุดารัตน์ และนายพิธา พบคะแนนนิยมลดลง

บช.น. แถลงจับกุมผุ้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้า

บช.น. แถลงจับกุมผุ้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้า

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น.และ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดแถลงจับกุมผู้ชุมนุมที่หมู่บ้านทะลุฟ้า จากการชุมนุมที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเป็นฝ่าฝืน…

นิด้าโพลล์ ระบุ ปชช. 58.49  ต้องการ รธน.ฉบับใหม่

นิด้าโพลล์ ระบุ ปชช. 58.49 ต้องการ รธน.ฉบับใหม่

โดยเกินครึ่งระบุว่า สมาชิกสภาร่าง รธน. มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ

นครบาลแถลง เตรียมดำเนินคดี 6 กลุ่ม #ม๊อบ6มีนา

นครบาลแถลง เตรียมดำเนินคดี 6 กลุ่ม #ม๊อบ6มีนา

โดยเตรียมออกหมายเรียกเพิ่มเติม ในกลุ่มที่พบการกระทำความผิด

กกต. สรุปเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ ไม่เป็นทางการ พปชร. ชนะ ปชป.เจ้าถิ่น

กกต. สรุปเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ ไม่เป็นทางการ พปชร. ชนะ ปชป.เจ้าถิ่น

โดยได้คะแนนเสียง 48,701 คะแนน ชนะไปกว่า 4 พันคะแนน

ผบช.น. แถลงจับกุมโตโต้ เป็นความผิดซึ่งหน้า / ฝากขังพรุ่งนี้

ผบช.น. แถลงจับกุมโตโต้ เป็นความผิดซึ่งหน้า / ฝากขังพรุ่งนี้

เนื่องจากพบหนังสติ๊ก-ลูกแก้ว-หัวน็อต-ระเบิดควัน ฯลฯ เกรงจะก่อเหตุ