ถ่ายทอดสด “ประชุมสภาสมัยวิสามัญ” เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) ระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน
  • การประชุมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค.63 วางกรอบเวลาอภิปรายรวม 23 ชั่วโมง
  • แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 8 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ฝ่ายละ 5 ชั่วโมง

วันนี้ 26 ต.ค.63 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) ระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน “ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดยไม่มีการลงมติ ตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่การประชุม

โดยกรอบเวลาการอภิปรายที่ประชุมได้วางกรอบเวลาอภิปรายรวม 23 ชั่วโมง แบ่งเป็น

  • ฝ่ายค้าน 8 ชั่วโมง
  • ฝ่ายรัฐบาล 5 ชั่วโมง
  • สมาชิกวุฒิสภา 5 ชั่วโมง
  • คณะรัฐมนตรี 5 ชั่วโมง
  • ประธานรัฐสภาอีก 1-2 ชั่วโมง

สรุปประเด็นการประชุมสภา – 26 ต.ค. 63

สมชาย แสวงการ :

การชุมนุมเป็นสิทธิตาม รธน. แต่เรื่องของโควิด-19 ยังคงต้องระมัดระวัง ซึ่งจากการไปสังเกตของตนในพท.ชุมนุม ตั้งข้อสังเกตว่า ต้นเหตุไม่ใช่เพราะสถาบันฯ รธน. หรือ นายกฯ แต่ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากพวกเราที่อยู่ในสภาฯ ที่เป็นผู้ปราศรัย เป็นท่อน้ำเลี้ยง จึงควรไม่นำปัญหาในสภา ออกไปสู่ถนน

นอกจากนี้ การปราศรัยบนเวทีนั้น มีการก้าวล่วง-ล่วงละเมิดอย่างรุนแรง ในประเด็นขบวนเสด็จนั้นจากการตรวจสอบ เป็นเส้นทางเสด็จตามปรกติ เพื่อขึ้นทางด่วนเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด ซึ่งในการชุมนุมที่ผ่านมา ก็ไม่เคยมีปัญหาแต่อย่างใด แต่ในครั้งนี้แตกต่างออกไป ซึ่งประเด็นนี้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ควรเกิดขึ้นอีก เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้-แก้ไขร่วมกัน

ชวลิต วิชยสุทธิ์ :

รบ.ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ในประเด็นของขบวนเสด็จนั้น ถือเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลที่จะต้องเคลียร์เส้นทางให้กับขบวนเสด็จ ดังนั้นจึงถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล นอกจากนี้ นายกฯ เป็นศูนย์กลางของปัญหาหลาย ๆ อย่าง จึงควรลาออก

ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรณ :

ขอให้ทุกฝ่ายยอมรับปัญหาและร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังและจริงจัง โดย รบ. จะต้องกล้าที่จะยืนยันว่าจะแก้ รธน. เละมีการเลือกตั้งใหม่ โดยยึดกรอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอำนาจอธิปไตย ต้องเป็นของปวงชนชาวไทย

เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส : เสนอนายกฯ ลาออก

เสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ลาออก เพราะเป็นต้นตอของปัญหา, แก้ไข รธน. ตามข้อเสนอจากร่างของทาง iLaw และมีการยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการตอบสนอง จนลุกลามเป็นการประท้วงใหญ่มากขึ้น การประชุมครั้งนี้ก็เป็นเพียงการซื้อเวลา-ฟอกตัว

แนะรบ. ถอยโดยนำร่างรธน. ของ ปชช. มาเป็นหลัก ให้พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก และขอกลุ่มผู้ชุมนุม ถอยโดยไม่แก้หมวด 1 และ 2

NOTE : มีประเด็นการเรียกคำว่าเสียดสี #iheartoo โดยทางพล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ยืนยัน ไม่ถอน และเดินออกจากที่ประชุม

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ : ควรแก้ไข รธน. โดยไม่แตะหมวด 1,2 / ตั้งกรรมการสมานฉันท์

การเปิดสภาฯ เพื่อหาทางออกนั้นเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยย้ำจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ คือ ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ขอให้ทุกฝ่ายลดเงื่อนไข เพื่อแก้ไขปัญหาควรให้มีการตั้ง สสร. และแก้ รธน.ใหม่ โดยไม่แตะหมวด 1 และ 2 ไม่ยื้อเวลา, ตั้งกรรมการคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ ให้สภาฯ เป็นเจ้าภาพ

พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ :

รนายกฯ ไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา การใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม ไม่สำนึกถึงความผิดพลาดของตนเอง การแก้ไข รธน. ก็ไม่ได้รับการแก้ไข การเปิดประชุมสภานี้ เพียงเพื่อฟอกตัว แทนการแก้ไขของปัญหา

ไพบูลย์ นิติตะวัน : เสนอทำประชามติ / พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อ

นายไพบูลย์ นิติตะวันได้ลุกขึ้นอภิปราย ถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม 3 ข้อคือ ให้นายกฯ ลาออก, แก้ รธน. , ปฏิรูปสถาบัน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโดยการชุมนุม ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งต่อเพื่อทำหน้าที่ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยนายไพบูลย์ ได้เสนอให้มีการทำประชามติออกเสียง

ประเสริฐ จันทรรวงทอง : เสนอแก้ไข รธน. ต้นตอปัญหา

ต้นตอของปัญหาคือ รธน. ปี 2560 ที่ทำให้ที่มาของรบ. ไม่ถูกต้อง ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะของหัวหน้า คสช. โดยมีเจตนาสืบทอดอำนาจ ดังนั้นจึงควรแก้ไข รธน.

นอกจากนี้ มาตรการที่ออกมาในการถอยคนละก้าว ต่างขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้น ยังคงมีการจับกุม ใช้อำนาจ ในการจัดการกับผู้ชุมนุม

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ : ให้นายกฯ ลาออก

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ตนเองผิดหวังต่อการบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่ที่มาที่ไม่ชอบธรรม เป็นผู้นำที่ล้มเหลวในการบริหารประเทศ ไม่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน จนมีประชาชนออกมาเรียกร้อง

ในขณะเดียวกันมาตรการที่ออกมาก็ไม่ต่างจากการราดน้ำมันเข้ากองไป มีการใช้ความรุนแรง จับกุมแกนนำ โดยยึดติดกับอำนาจนิยม เพิ่มความขัดแย้งรุนแรง

โดยนายสมพงษ์ ได้เสนอกว่า ให้รัฐบาล ต้องพิจารณารับฟ้งเสียงประชาชนอย่างจริงจัง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุม และให้นายกฯ ลาออก

10.00 น. – นายกฯ แถลงเปิดประชุม

พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแถลงเปิดประชุมสมัยวิสามัญ พ.ศ.2563 โดยได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งทำให้รัฐบาลมีความจำเป็นในการที่จะต้องเดินทาง ศก. แต่ในขณะเดียวกันก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประชุมสภาในครั้งนี้ และมีข้อเรียกร้องต่าง ๆ เกิดขึ้น โดยหลายเรื่องอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่

ซึ่งนายกฯ ระบุว่า เข้าถึงถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก แต่ในประเทศไทยมีคนหลายสิบล้านคนไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ความอลม่าน ที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากทุกคนมีความเชื่อที่ผ่านมาเป็นของตนเอง จึงต้องรักษาความสมดุลของแต่ละกลุ่มเกิดขึ้น จึงขอให้ทุกฝ่ายใช้ช่องทางสภาในการแก้ปัญหาในขณะนี้

09.30 น. – ประธานฯ ชี้แจงข้อกำหนด

นายชวน หลีกภัย ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการประชุมในวันนี้ว่า ต้องอยู่ในประเด็น ไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ำซาก ห้ามอ่านเอกสารโดยไม่จำเป็น ห้ามนำวัตถุ/วัสดุใดมาแสดง โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อประธานฯ ก่อน รวมถึงห้ามเอ่ยถึง ใส่ร้ายบุคคลใด โดยไม่จำเป็น ร่วมถึงห้ามการกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยแท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

รัฐบาลเผย 5 ปี ปฏิรูปประเทศ ประชาชนพึงพอใจ-บริการรวดเร็ว

รัฐบาลเผย 5 ปี ปฏิรูปประเทศ ประชาชนพึงพอใจ-บริการรวดเร็ว

รองโฆษกรัฐบาล เผย การปฏิรูปประเทศตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาของรัฐบาล ประชาชนพึงพอใจ ย้ำ ภาครัฐมีการบริการที่รวดเร็วขึ้นจากการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุมัติ

ประมวลภาพ #ม็อบ 3ก.ย. ตั้งเวที จัดกิจกรรมแยกราชประสงค์

ประมวลภาพ #ม็อบ 3ก.ย. ตั้งเวที จัดกิจกรรมแยกราชประสงค์

กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้นัดหมายจัดชุมนุม #ม็อบ3กันยา ที่แยกราชประสงค์ โดยเป็นการชุมนุมคู่ขนานกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝนสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้ (4 ก.ย. 64) โดยวันนี้เป็นการจัดตั้งเวทีชุมนุม ไม่เคลื่อนขบวนไปสถานที่อื่น โดยได้มีการนัดรวมตัวกันตั้งแต่เวลา 16.00 น. ซึ่งได้มีการตั้งเวทีจัดกิจกรรมบริเวณแยกราชประสงค์…

ประมวลภาพ ม็อบทะลุแก๊ส เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังปะทะกับ คฝ. อีกครั้ง

ประมวลภาพ ม็อบทะลุแก๊ส เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังปะทะกับ คฝ. อีกครั้ง

บรรยากาศที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง เวลา 15.30 น. เริ่มมีผู้ชุมนุมแนวร่วมกลุ่มทะลแก๊ส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชนอายุไม่เกิน 18ปี จำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มแนวหน้า ขับรถจักรยานยนต์ มาจอด เพื่อสังเกตการณ์ อยู่บริเวณแยกดินแดง และบริเวณใต้ทางด่วนดินแดง หลังกลุ่มทะลุแก๊ส…

รพ.ราชวิถี อัปเดตอาการชาย 15 ปี ที่ถูกยิง ยังไม่รู้สึกตัว – สมองบวดลดลง

รพ.ราชวิถี อัปเดตอาการชาย 15 ปี ที่ถูกยิง ยังไม่รู้สึกตัว – สมองบวดลดลง

ประเด็นสำคัญ ชายที่ถูกยิงบริเวณใกล้กับ สน.ดินแดง อาการสมองบวมลดลง ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ร่วมกับมีอาการอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง ยังต้องติดตามอาการต่อเนื่องในห้องไอซียู จากกรณีที่มีชายอายุ 15 ปี ถูกยิงในบริเวณใกล้กับ สน.ดินแดง เมื่อวันที่ 16 ส.ค.…

ตร.แถลงเหตุม็อบ 16 ส.ค. ยันตร.ใช้เพียงกระสุนยาง – มีกระสุนจริงจากผู้อื่น

ตร.แถลงเหตุม็อบ 16 ส.ค. ยันตร.ใช้เพียงกระสุนยาง – มีกระสุนจริงจากผู้อื่น

วันนี้ ( 17 ส.ค.) พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ได้แถลงสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นวานนี้ (16 ส.ค.) โดยระบุว่า จากการนัดชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้า ที่ได้มีการนัดทำกิจกรรมกันบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลาประมาณ…

โรงพยาบาลราชวิถี รายงานอากาศผู้ที่ถูกยิงยังอยู่ในอาการสาหัส

โรงพยาบาลราชวิถี รายงานอากาศผู้ที่ถูกยิงยังอยู่ในอาการสาหัส

จากเหตุการณ์ที่มีผู้ชุมนุมถูกยิงบริเวณถนนมิตรไมตรี ด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เมื่อค่ำวานนี้ ( 16 ส.ค. 64) โดยได้มีการนำตัวผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี โดยทางโรงพยาบาลราชวิถีได้ออกประกาศรายงานผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า จากเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุม บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงถูกนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี โดยรถพยาบาลอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม…

ตั้งตู้คอนเทนเนอร์! ปิดทางไปบ้านนายกฯ

ตั้งตู้คอนเทนเนอร์! ปิดทางไปบ้านนายกฯ

วันนี้ (16 ส.ค. 64). เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกันเส้นทางถนนพหลโยธินซอย 2 ไม่ให้รถเคลื่อนผ่านด้วยตู้คอนเทนเนอร์ โดยจุดนี้เป็นเส้นทางออกจากถนนพหลโยธินไปยังถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางผ่านที่กลุ่มผู้ชุมนุม #ทะลุฟ้า นัดหมายทำกิจกรรม…

X