เร่งสูบน้ำน่าน ผันเข้าบึงบอระเพ็ด แก้ภัยแล้งคุกคามขยายวงกว้าง

เร่งสูบน้ำน่าน ผันเข้าบึงบอระเพ็ด แก้ภัยแล้งคุกคามขยายวงกว้าง

เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดนครสวรรค์ เร่งสูบน้ำน่าน ผันเข้าบึงบอระเพ็ด แก้ภัยแล้งคุกคามขยายวงกว้าง วันที่ (11 พฤษภาคม 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดนครสวรรค์ ต้องเดินเครื่องเร่งสูบแม่น้ำน่านจากสถานีสูบน้ำไฟฟ้า ในพื้นที่ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อผันน้ำผ่านคลองสาธารณะยาวกว่า…