บทสวด แผ่เมตตา (สรรพสัตว์)

บทสวด แผ่เมตตา (สรรพสัตว์)

บทแผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์ สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น